2020-01-14 LTF

Sporto rėmimo fondui pateikta paraiška sporto renginiams organizuoti

Praėjusią savaitę pasibaigė sporto projektų paraiškų teikimas Sporto rėmimo fondui keturioms sporto veiklų sritims, kurias administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo mainų paramos fondas, organizuoti .

Sporto rėmimo fondui šiemet pateiktos 1044 paraiškos. Daugiausia paraiškų sulaukta fizinio aktyvumo skatinimo projektams – 381. Sporto inventoriui ir įrangai įsigyti – 345, sporto renginiams organizuoti – 241, trenerių kvalifikacijai tobulinti – 77 paraiškos.

Paraiškų teikimo konkurse dėl sporto projektų finansavimo galėjo dalyvauti visi juridiniai asmenys, siekiantys projekto veikla didinti fizinį Lietuvos gyventojų aktyvumą.

Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 17 straipsnyje numatyta, kad sporto projektai finansuojami Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurios paskirstomos konkurso būdu projektų veiklų sritims, nurodytoms Sporto įstatymo 17 straipsnio 1 punkto 1-5 dalyse.

Lietuvos tinklinio federacija teikė projekto paraišką sporto renginių organizavimo veiklai. Šiuo projekto tikslas – organizuoti unikalią tinklinio šventę (Festivalį) Lietuvos vaikams ir jaunimui. Šio festivalio tikslas – sukurti unikalią kasmetinę tinklinio šventę Lietuvos vaikams ir jaunimui iki 18 metų amžiaus, kurios metu įvairiomis formomis, įvairių užduočių ir rungčių pagalba visi dalyviai nuo pačių mažiausių iki pačių didžiausių būtų supažindinami su tinklinio sporto šaka kompeksiniu būdu, siekiant kuo didesnę visuomenės dalį supažindinti, skleisti žinią ir skatinti domėjimąsi tinklinio sporto šaka kaip smagia ir patrauklia laisvalaikio forma. Festivalio pagalba ne tik būtų prisidedama prie prie aktyvaus, sąmoningo, atsakingo ir kūrybingo Lietuvos piliečio ugdymo, tačiau įgyvendinama ir Europos tinklinio konfederacijos tinklinio plėtros strategija, siekiant tinklinio sporto šaką pritraukti arčiau vaikų ir jaunimo.

Praėjusiais metais Sporto rėmimo fondui buvo teikiama paraiška tarptautinėms jaunimo Baltijos Taurės varžyboms organizuoti, tačiau finansavimas šiam projektui nebuvo skirtas.

Pasibaigus projektų paraiškų teikimo terminui, bus vertinamas paraiškų tinkamumas formaliesiems administracinės atitikties vertinimo kriterijams. Visos paraiškos, atitikusios formaliuosius administracinės atitikties kriterijus, toliau bus pateiktos ekspertams turinio ir išlaidų pagrįstumui įvertinti.

Apie finansavimą gavusių projektų sąrašą tikimasi sužinoti gegužės mėn. Penktai iš Sporto rėmimo fondo finansuojamai sričiai – sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontas – paraiškos Centrinėje projektų valdymo agentūroje (CPVA) dar priimamos iki kovo 2 d.