2020-05-21 LTF

Šiandien savo gražų jubiliejų švenčia doc. Aurelijus Kazys Zuoza!

Šiandien norime pasveikinti ilgametį Lietuvos tinklinio organizatorių – doc. Aurelijų Kazį Zuozą – su gražiu 60-ties metų jubiliejumi!

Nuo 1982 m. doc. Aurelijus Kazys Zuoza dirba LSU dėstytoju, docentu, katedros vedėju. Iki 2020 m. su bendraautoriais yra paskelbęs virš 170 įvairių publikacijų: straipsnių, vadovėlių, mokymo priemonių. Docentas universitete skaito sportinių žaidimų paskaitas, paskaitas į ERASMUS mainų programą atvykusiems studentams. 2008-2019 dalyvavo ERASMUS mainų programoje, skaitant paskaitas Olandijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje, Lenkijoje, Ispanijoje, skaito paskaitas suaugusiųjų kvalifikacijos kėlimo kursuose sporto šakos treneriams, kūno kultūros mokytojams (LSU tęstinių studijų centre, Kauno pedagogų kvalifikacijos kėlimo centre). 

Mes visi docentą pažįstame kaip varžybų organizatorių ir seminarų, skirtų tobulinti kūno kultūros ir sporto specialistų (kūno kultūros mokytojai, treneriai, teisėjai) profesinę ir bendrąsias kompetencijas bei tinklinio žinias, lektorių, taip pat kaip sporto projektų rengėją ir vadovą.

Nuo 1982 iki 2012 m. vadovavo LSU merginų tinklinio ir paplūdimio tinklinio komandom, kurios yra tapusios Lietuvos čempionatų, žaidynių prizininkėmis, Lietuvos aukštųjų mokyklų čempionatų nugalėtojomis ir prizininkėmis.

Lietuvos tinklinio federacijos veikloje doc. Aurelijus Kazys Zuoza nuo 1990 m. su pertraukomis yra Lietuvos tinklinio federacijos vykdomojo komiteto narys, nuo 2012 m. LTF Trenerių tarybos narys, nuo 2016 m. – LTF Teisėjų kolegijos pirmininkas, nuo 1995 visų oficialių Lietuvos paplūdimio tinklinio varžybų vadovas-organizatorius, 2010-2020 tarptautinių paplūdimio tinklinio varžybų Lietuvoje organizacinio komiteto narys (Europos čempionatai: U18, U20, CEV kontinentinės taurė (atranka į OŽ), Amber Cup, EEVZA. Europos U-18 merginų salės tinklinio čempionato, 2-ojo kvalifikacinio etepo (2017 m.), organizacinio komiteto narys, atsakingas už visas veiklas Kauno mieste, nuo 2018 CEV salės tinklinio Europos taurių supervizorius.

Aurelijus Kazys Zuoza yra apdovanotas: 2003 KKSD Atminimo medaliu, 2010 KKSD aukso medaliu už nuopelnus Lietuvos sportui, 2010 LTOK Olimpinės žvaigždės medaliu už nuopelnus olimpizmui, 2014 LOA už nuopelnus olimpiniam švietimui.