2022-11-05 Paplūdimio tinklinis

Šaukiama LTF Neeilinė konferencija

Gavus Nacionalinės sporto agentūros direktoriaus raštą dėl sporto federacijų atitikimo kriterijams, numatytiems naujoje Sporto įstatymo redakcijoje, kurioje nurodoma, kad sporto šakos federacija, sieksianti gauti valstybės biudžeto lėšų 2023 ir vėlesnių metų aukšto meistriškumo sporto programai įgyvendinti, turės atitikti tam tikrus kriterijus. Buvo atkreiptas dėmesys į aktualius įstatymo pakeitimus:

<…> 10) sporto šakos federacijos steigimo dokumente įtvirtinti sporto šakos federacijos valdymo organų narių rotaciją, numatant 4 kadencijas po 2 metus arba 2 kadencijas po 4 metus tam pačiam asmeniui ir 4 metų pertrauką šioms kadencijoms pasibaigus;

11) būti atlikusiai 2021 metų finansinių ataskaitų auditą ir švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka pateikusiai nepriklausomo auditoriaus išvadą; <…>

Lietuvos tinklinio federacijos Įstatų 5.1.8 punktas numato, kad “Maksimalus galimas iš eilės einančių kadencijų skaičius valdymo organuose tam pačiam asmeniui yra dvi kadencijos. Vienos kadencijos laikotarpis yra 4 (ketveri) metai. Valdymo organų kadencijos pradedamos skaičiuoti nuo pirmosios rinkiminės Konferencijos”. T.y., esamuose LTF Įstatuose nėra numatyta 4 metų pertrauka šiomis kadencijoms pasibaigus, kurios reikalavimas atsiranda su Sporto Įstatymo nauja redakcija. Neatitikus šios sąlygos, Lietuvos Tinklinio federacija neteks teisės pretenduoti į 2023 m.  aukšto meistriškumo programas. 

LTF Neeilinė konferenciją numatoma vykdyti lapkričio 25 d. (penktadienį) 16:00 val., adresu: Žemaitės g. 6 (1-oji Konferencijų salė).