2021-05-05 LTF

LTF VK: patvirtinta LTF ataskaitinės – rinkiminės konferencijos data

LTF Vykdomasis komitetas nuotolinio posėdžio metu patvirtino LTF ataskaitinės – rinkiminės konferencijos datą ir vietą bei teikiamus Konferencijai dokumentus.

LTF VK posėdžio metu buvo patvirtinti:  

Vadovaujantis 2021 m. sausio mėn. 11 d. LTF VK nutarimų protokolu Nr. 130 ,, Dėl LTF ataskaitinės  – rinkiminės konferencijos vykdymo 2021 m.“, kuriame buvo priimtas sprendimas LTF ataskaitinę – rinkiminę konferenciją vykdyti 2021 m. , atsižvelgus į LR Vyriausybės sprendimą pratęsti karantiną Lietuvoje iki š.m. gegužės mėn. 31 d. bei dėl LTF ataskaitinės – rinkiminės konferencijos klausimų bei rinkimų svarbos, siekiant užtikrinti, kad būtų sudarytos visos galimybės diskusijoms ir nuominių išsakymui, buvo priimtas sprendimas Konferenciją vykdyti tiesiogiai. Todėl ji bus vykdoma š.m. birželio mėn. 5 d., 12:00 val., Vilniuje, Žemaitės g. 6, ,,1-oje Lietuvos sporto centro (toliaus – LSC) posėdžių salėje“.  Konferencijos data gali būti keičiama (vėlinama) atskiru LTF VK nutarimu tuo atveju, jeigu LR Vyriausybė priims sprendimą pratęsti karantiną Lietuvoje.

Nutarimu taip pat buvo patvirtinti Konferencijai teikti ir tvirtinti skirti dokumentai: 2020 m. LTF audituotas metinis finansinių ataskaitų rinkinys teikimo konferencjai tvirtinti, 2021 m. LTF biudžeto projektas, LTF ataskaitinės-rinkimės konferencijos darbotvarkė.

Patvirtinta LTF kandidatų į LTF valdymo organus (prezidentas, vice       prezidentas paplūdimio tinkliniui, vice prezidentas salės tinkliniui, jaunimo komisijos pirmininkas, trenerių komisijos pirmininkas, teisėjų kolegijos pirmininkas) ir jų programų bei papildomų klausimų LTF ataskaitinei – rinkimei konferencijos darbotvarkei pateikimo teikimas – iki š.m. gegužės mėn. 21 d., 24:00 val.

LTF VK nutarimą Nr. 135 galima rasti čia