2022-05-10 LTF

LTF ataskaitinė-rinkiminė konferencija

Praėjusią savaitę, gegužės 5 dieną Vilniuje įvyko Lietuvos tinklinio federacijos (LTF) ataskaitine-rinkiminė konferencija.

Konferencijoje dalyvavo 12 LTF narių iš 23.

Konferencijos metu vyko LTF Vykdomojo komiteto nario – Teisėjų kolegijos pirmininko rinkimai.

Vienbalsiai Teisėjų kolegijos pirmininku išrinktas vienintelis kandidatas Audrius Gargasas.

LTF prezidentas Darius Čerka trumpai pristatė 2021 m. išorės auditoriaus audituotų finansinių ataskaitų rinkinį. Pristatydamas veiklos ataskaitą, Prezidentas atkreipė dėmesį, kad dėl besitęsiančios COVID-19 pandemijos, 2020 metais pavyko sutaupyti ir 2021 m. išlaidos neviršijo pajamų. Pasikeitus federacijų finansavimo modeliui ir iki šiol esant didelei nežinomybei dėl būsimo federacijos finansavimo, šios sutaupytos lėšos padeda tęsti federacijos veiklą ir įgyvendinti federacijos planus.

Visų LTF komisijų vadovai bei viceprezidentai konferencijoje pasisakė apie nuveiktus darbus 2021 metais.

LTF viceprezidentas salės tinkliniui Andrius Gaidys pasidžiaugė, kad 2021 metais 4 metams pratęsta sutartis su pagrindiniu rėmėju TOP SPORT bei įvyko visų amžiaus grupių salės tinklinio pirmenybės, o prie LTF prisijungė naujas vaikų tinklinio renginių organizatorius. A. Gaidys pabrėžė ir vieno svarbiausių vykdomų projekto – Vilniaus Ozo gimnazijos internato svarbą. Čia berniukai ir mergaitės mokosi ir sportuoja po dukart į dieną. Tai, kad toks treniravimasis duoda vaisių, įrodo jaunųjų tinklininkių Ozo gimnazijoje pasiekimai, kurios pirmosios EEVZA atrankos į Europos čempionatą metu pateko tarp rezultatyviausių žaidėjų iš visų atrankos dalyvių. Vilniaus Ozo gimnazijoje jaunuoliams suteikiamos visos reikiamos sąlygos, todėl reikia siekti, kad į šią gimnaziją atvyktų kuo daugiau talentingų vaikų iš visos Lietuvos. Buvo pristatyti sunkumai, su kuriais susiduriama renkant vaikus į sporto gimnazijas. Apgailestauta, kad net esant itin palankioms sąlygoms sportuoti, o treneriams neturint jokių kliūčių dėl tarifikacijų, jaunuosius sportininkus itin sudėtinga surinkti. Vice prezidentas pabrėžė, kad ir toliau bus dirbama ties tuo, kad vaikų patekimas į sporto gimnazijas taptų trenerių interesu, kadangi kitu būdu nebus galimybių siekti jokių aukštesnių rezultatų,  o aukštas meistriškumas tinklinyje tik ir liks svajone.

LTF viceprezidentas paplūdimio tinkliniui Marius Vasiliauskas pasidžiaugė praėjusiais metais Šiaulių sporto gimnazijoje startavusia paplūdimio tinklinio merginų grupe, kurią treniruoja pasaulinio lygio treneris Aigars Birzulis. Šiuo metu šioje grupėje mokosi šešios mergaites. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į besimokančių merginų įgūdžių tobulėjimą, buvo pastebėta, kad jeigu gabūs sporto mokyklų vaikai treniruotųsi ten, po 3-4 metų sistemingo darbo Lietuvoje jau būtų tinklininkų, kurie galėtų žaisti ganėtinai aukštame lygyje.

Jaunimo komisijos pirmininkas Tadas Jansonas pristatė vykdomus einamuosius darbus. Jis pabrėžė, kad jaunimo varžybų organizavimo sistema nėra naudinga federacijai, nes ji neugdo gabių tinklininkų. Dėl biudžeto lėšų treneriai priversti stengtis nugalėti kitas mokyklas, neturint ambicijų užauginti sportininką rinktinei. Todėl viena iš darbo krypčių galėtų būti sukurtos sportinės klasės. Bus siekiama bendradarbiauti su trenerių komisijos pirmininku dėl strategijos, kad treneriai susivienytų ir vaikus pavyktų pritraukti į sporto gimnazijas.

Trenerių komisijos pirmininkas Edgaras Suchanekas taip pat pristatė nuveiktus darbus, parengtus LTF Trenerių komisijos veiklos nuostatus, pasidžiaugė glaudžiu ir sėkmingu bendradarbiavimu su Jaunimo komisija sprendžiant įvairius klausimus. Ir toliau šios komisijos glaudžiai veiks kartu, šiuo metu rengiama sportininkų rengimo rinktinei strategija, pradėti pirmieji darbai, vertinamos galimybės, turimi ištekliai.

Vienbalsiai buvo patvirtintas 2022 metų LTF biudžetas.

Į darbotvarkę buvo įtrauktas ir įstatų keitimo klausimas, kuris yra būtinas atsižvelgus į naujus Sporto įstatymo pakeitimus ir kurių nesant federacija gali netekti teisės kreiptis dėl 2023 metų aukšto meistriškumo programos finansavimo. Tačiau šis klausimas nebuvo svarstytas dėl nepakankamo LTF narių skaičiaus įstatų keitimo svarstymui.

Taip pat, vadovaujantis LTF įstatų 3.1.2.1. punktu, narystės neteko keturi nariai: sporto klubas „Tinklas“, Vilniaus miesto tinklinio federacija, VšĮ „Alytaus tinklinio klubas“, sporto klubas „Ąžuolas“.