Tinklinio sporto šakos vystymo planas

ESAMA PADĖTIS:

2018 m. LTF Konferencijoje buvo patvirtina 2018-2024 M. Lietuvos tinklinio plėtros ir vystymo strategija. Kurios pagrindinis tikslas – Lietuvai savo meistriškumu tinklinio sporto šakoje tapti lygiaverte varžove Europos ir pasaulio tinklinio valstybėms.

– Atliekant įgyvendinamų priemonių analizę, buvo atkreiptas dėmesys į pagrindinius aspektus, kurie stabdo aukšto sportinio meistriškumo tinklinio sporto šakos vystymą:

(1) Neišnaudotos valstybės įsteigtos sporto gimnazijos ir jų teikiamos galimybės;

(2) Neišnaudojama iki šiol neįvardinta tinklinio sporto šakos stiprybė – universitetai Jungtinėse Amerikos Valstijose su aktyviai veikiančia tinklinio sporto šakos lyga (NCAA);

(3) Daugelį metų taikomas klaidingas požiūris į tinklininkų rengimą – akcentuojamas poreikis treniruoti komandas, bet ne rengti profesionaliai karjerai parengtus sportininkus;

(3) Paplūdimio tinklinio kaip komandinės sporto šakos stiprybė – iki šiol neišnaudojama paplūdimio tinklinio, kaip komandinės sporto šakos su minimaliu sportininkų skaičiumi, stiprybė.   

TIKSLAS:

–  Lietuvos tinklinio sporto šakoje išvystyti piramidės modelį, kuris ilgalaikėje perspektyvoje sąlygotų profesionalių, žaidžiančių Europos ir pasaulio TOP klubuose, tinklinio atletų išugdymą, kurie sudarytų stiprios Lietuvos tinklinio rinktinės pagrindą.

REZULTATAI:

  • sporto mokyklų auklėtiniai, pasiekę atitinkamą amžių, renkasi tolimesnį ugdymą aukštenėje ugdymo pakopoje;
  • atsiranda konkurencija tarp sporto mokyklų ne Lietuvos čempionatų rezultatų pagrindu, tačiau auklėtinių, pasirenkančių sportininko kelią pagrindu; 
  • konkurencija tarp norinčių mokytis sporto gimnazijose – atrankų į sporto gimnazijas atsiradimas;
  • sporto gimnazijose treniruojami  geriausius duomenis turintys sportininkai, kurie atstovautų savo amžiaus rinktines;
  • didėjantis sportininkų meistriškumas; 
  • didėjanti kokurencija tarp sportininkų;
  • Lietuvos tinklininkų atsiradimas aukščiausiose Europos tinklinio klubų lygose;
  • paplūdimio tinklinio sportininkų patekimas į Europos čempionatus ir rezultatai jame;
  • Lietuvos aukšto meistriškumo sportininkų skaičiaus didėjimas Europos TOP klubuose;
  •  galimybės formuoti profesionalias nacionalines rinktines ir siekti rezultatų.

Detalesnį tinklinio vystymo modelį galima rasti čia.