2020-06-03 LTF

#KuoGyvename: naujausi VK nutarimai – paskelbtas renginių tvarkaraštis

LTF Ataskaitinė konferencija 

LR Vyriausybei palaipsniui švelninant karantino sąlygas Lietuvoje, atsiradus galimybei organizuoti renginius pagal LR Vyriausybės ir SAM nustatyta tvarką, LTF nariams buvo pranešta, kad vadovaujantis LTF VK 2020 m. kovo mėn. 25 d. posėdžio protokolu Nr. 116 ir LTF VK 2020 m. birželio mėn. 03 d. priimtu nutarimu Nr. 119, buvo priimtas sprendimas LTF ataskaitinę konferenciją vykdyti  2020 m. birželio mėn. 19 d., 18:00 val. Vilniuje, Žemaitės g. 6, “2-oje LSC posėdžių salėje“. Visiems LTF VK nariams birželio 5 dieną buvo išsiųsti kvietimai dalyvauti Konferencijoje.

Priminsime, kad kovo mėn. posėdžio nutarimu pasiūlytoje Konferencijos darbotvarkėje buvo numatyti klausimai dėl 2019 m. LTF finansinės bei veiklos ataskaitų, 2020 m. LTF biudžeto tvirtinimo, naujų įstatų redakcijos projekto teikimo konferencijai tvirtinti bei kiti aktualūs LTF veiklos klausimai. 

Dar kovo mėnesį planuojant vykdyti Konferenciją, LTF prezidentas Darius Čerka pažymėjo, kad ji planuojama kitokia nei įprasta: 

“Gaila, kad Konferencijos negalėjome surengti anksčiau, nes dar iki šiol nežinojome numatomo 2020 m. biudžeto – dalinai patvirtintą šių metų biudžetą sužinojome tik kovo mėn. pradžioje. Jau keletą metų iš eilės mes per Konferenciją pagrindinį dėmesį skirdavom biudžeto klausimams ir jo svarstymui. Tačiau atėjo laikas pakalbėti ir apie kitus esminius klausimus, kuriuos stebime jau seniai – šį kartą norime, kad esminiais Lietuvos tinklinio vystymo klausimais pasisakytų ir Lietuvos tinklinio federacijos nariai, kadangi tinklinio sporto šakos vystymas yra visų federacijos narių reikalas. 

Mes stebime, kaip per pastaruosius porą metų pasikeitė Lietuvos sporto politika ir kaip ji toliau keičiasi, dalyvaujame diskusijose ir dialoguose su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – ŠMSM), iš kurių yra visiškai aišku, kad sporto sistema bus reformuojama (tai jau rodo ir sporto finansavimo reformos). Tokia sistema, kokia buvo anksčiau, nebetenkina valstybės – valstybės finansavimo siekiančioms sporto federacijoms keliami reikalavimai tik didės, ir tampa pakankamai aišku, kad siekiant išlikti Lietuvos sporto žemėlapyje ir išsilaikyti kaip federacijai mes turime keistis kartu su diktuojama politika. 

Todėl norime, kad LTF nariai nuspręstų, ar jie nori išlikti Lietuvos sporto politikos dalimi.   Kad tai įvyktų turime susitvarkyti, visų pirma, savo viduje. Iki šiol turime daug neatsakytų klausimų, liečiančių LTF narių pareigas ir atsakomybę dalyvaujant federacijos gyvenime ir sprendimų priėmime. Taip  pat, norime aptarti realybę, kurioje esame aukšto meistriškumo sportininkų paruošime ir dėl sportininkų galimybių konkuruoti su kitomis sporto šakomis Lietuvoje (LTF, klubai, sporto mokyklos/centrai), apie kliūtis, kurios pasitaiko formuojant Lietuvos jaunimo rinktines, neišnaudotas Lietuvos tinklinio galimybes bei federacijos perspektyvas, atsižvelgiant į ŠMSM planus, sporto šakų federacijų finansavimą ir reikalavimų šiam finansavimui pokyčius. Todėl noriu visus narius pakviesti aktyviai dalyvauti Konferencijoje, jeigu Jums iš tiesų rūpi tinklinio ateitis. 

Konferencijos metu bus paliestas ir įstatų keitimo klausimas. Viena iš pagrindinių šio klausimo kėlimo priežasčių – normų dėl valdžios organų rotacijos perkėlimo į organizacijos Įstatus. Neišsprendus šio klausimo mūsų steigimo dokumente LTF iškyla reali grėsmė, kad Švietimo, sporto ir mokslo ministerija neskirs LTF jokio finansavimo 2021 metais. Mes jau trečius metus nesugebame to padaryti, kadangi į Konferencijas nesusirenka pakankamas narių skaičius, kuris sudarytų kvorumą šiam pakeitimui, nors kiekvieną kartą akcentuojame steigimo dokumentų pokyčių svarbą. Šiais metais dėl šios priežasties valstybės biudžeto lėšos nebuvo skirtos Lietuvos futbolo federacijai, Lietuvos beisbolo asociacijai, Lietuvos golfo federacijai, Lietuvos vandens slidininkų sąjungai ir Lietuvos žirginio sporto federacijai” – savo pranešime kovo mėn. kalbėjo LTF prezidentas.

Patvirtintas metinis renginių kalendorius

Taip pat birželio 8 dienos VK nuotolinio posėdžio metu buvo patvirtintas ir metinis renginių kalendorius.

Dalinamės vasaros planais ir norime informuoti apie visų amžiaus grupių Lietuvos paplūdimio tinklinio čempionatų datas:

  • Liepos mėn. 11 – 12 d. : Lietuvos U-18 paplūdimio tinklinio čempionatas (čempionato vieta bus tvirtinama atskirai); 
  • Liepos mėn. 14 – 15 d. : Lietuvos U-14 paplūdimio tinklinio čempionatas (Palanga); 
  • Liepos mėn. 16 – 17 d. : Lietuvos U-16 paplūdimio tinklinio čempionatas (Palanga); 
  • Rugpjūčio 15 – 16 d.: LTF Open 2020 (čempionato vieta bus tvirtinama atskirai); 
  • Rugpjūčio 27-30 d.: 2 žvaigždučių pasaulio moterų paplūdimio tinklinio turo etapas Klaipėdoje (2-Star World Tour Klaipėda presented by “Kredito Garantas” ).

Kalendorių galima rasti: https://ltf.lt/wp-content/uploads/2020/06/2020_Lietuvos_tinklinio_federacijos_metinis-sporto-priemonių_kalendorius_V1.pdf

Apie registraciją į šiuos renginius bus pranešama atskirai, nepatvirtinos renginių vietos bus tvirtinamos taip pat atskirai. 

Ypatingai džiugu, kad paplūdimio tinklinis šiais metais mažais žingsneliais grįžta į Palangą. Palangos sporto centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui Saulius Simė kreipėsi į Lietuvos tinklinio federaciją su pasiūlymu pamėginti grąžinti paplūdimio tinklinio renginius į Palangos pajūrį, šalia anksčiau buvusios visai tinklinio bendruomenei gerai pažįstamos ir vykdytos “Palangos Taurės” aikštelės. 

Lietuvos tinklinio federacija, įgyvendindama projektą “Vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo skatinimas tinklinio sporto šakos pagalba pasitelkiant sportinį inventorių ir įrangą” (Nr. SRF-SIĮ-2019-1-0388), kuris bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis ir kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas, siekdama suteikti galimybes vaikams iš skirtingų regionų išbandyti paplūdimio tinklinio šaką, sutiko su Palangos sporto centro pasiūlymu ir Lietuvos U-14 ir U-16 čempionatus  nusprendė vykdyti Palangoje. Čempionatų metu bus panaudotos projekto metu įgytos transportuojamos paplūdimio tinklinio aikštelės, kurios buvo įsigytos siekiant, kad šalia žaidžiančių tinklinkų galėtų prisijungti visi, kurie nori išbandyti paplūdimio tinklinį.  Taigi, šių čempionato metu visi norintys vaikai galės ne tik stebėti savo bendraamžių varžybas, bet ir patys pažaisti įrengtose aikštelėse. 

Lietuvos tinklinio federacija Sporto rėmimo fondo pagalba įsigijo 6 transportuojamas aikšteles, kurios jau buvo išbandytos Lietuvos sniego tinklinio čempionato metu Druskininkuose. Be to, šio projekto ir Sporto rėmimo fondo dėka, šiuo metu kuriama licencijavimo, registracijos ir paplūdimio tinklinio renginių valdymo sistema. 

Lietuvos U-18 amžiaus grupės ir Lietuvos suaugusiųjų paplūdimio tinklinio čempionatų vietos bus tvirtinamos atskirai. Daugiau informacijos apie renginius bus skelbiama netrukus. 

LTF Vykdomojo komiteto nutarimus galima rasti čia: https://ltf.lt/dokumentai/

Vilniuje sugrįžta paplūdimio tinklinio traukos centras

Vilniuje, po ilgo laukimo, Lietuvos paplūdimio tinklinio rinktinių nariai pagaliau ir vėl turės paplūdimio tinklinio treniruočių bazę, o miestas – infrastruktūrą tarptautiniams ir vietiniams renginiams, kurių taip pasiilgome. Šiuo metu aikštelės dar yra ruošiamos, įkasami stulpai, tad greitu metu tikimės, kad mūsų sportininkai pagaliau turės vietą treniruotėms. 

Naujutėlaitėmis paplūdimio tinklinio aikštelėmis galimybę džiaugtis turės ir tinklinio bendruomenės nariai ir entuziastai, kurie Vilniaus miesto savivaldybės bus kviečiami sugrįžti į atsinaujinusį sporto ir laisvalaikio centrą net devyniose naujutėlaitėse paplūdimio tinklinio aikštelėse!

Estijos tinklinio federacija kviečia į turnyrus

Valstybėms pamažu atveriant savo sienas ir sporto gyvenimui pamažu grįžtant į savo vežes, Estijos tinklinio federacija kviečia į svečius:

birželio 27-28 diena: Teras Beach Cup, Tallinn
liepos 11-12 diena: Nathan/Mcdavid Cup, Pärnu ( EEVZA postponed)
rugpjūčio 01-02 diena:  Jazz Cup, Tartu ( Opened Cup final)

Detalesnė informacija – netrukus.