2021-03-30 LTF

Dalinamės LTF aktualijomis ir priimtais VK sprendimais

Dėl Lietuvos jaunučių – jaunių tinklinio čempionatų varžybų vykdymo

Praėjusią savaitę sporto mokyklų/centrų ir sporto klubų vadovams buvo išsiųstas pranešimas dėl Lietuvos tinklinio čempionatų jaunučių – jaunių amžiaus grupėse vykdymo.  Lietuvos salės tinklinio jaunučių grupės čempionatas bus tęsiamas nuo balandžio mėnesio 9 d. (šiuo metu sporto mokykloms išsiųsti tvarkaraščiai dėl čempionato vykdymo), tuo tarpu Lietuvos uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionato U-16 I-ąjį etapą planuojama pradėti balandžio 24 d. Greitu metu atskiru pranešimu bus skelbiama informacija registracijai į čempionatą.

Priklausomai nuo COVID-19 situacijos šalyje bus vykdomi ir U-18/U-16/U-14 Lietuvos paplūdimio tinklinio čempionatai ir salės mini vaikų tinklinio čempionatai. Detalesnė informacija apie šių amžiaus grupių čempionatų vykdymą ir datas bus skelbiama atskiru pranešimu, kuomet bus aiškesnė epidiomiologinė padėtis ir LR Vyriausybės nutarimai. 

Lietuvos uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionato ir U-18 čempionatų finalai

Šį savaitgalį baigėsi reitinginiai Lietuvos uždarų patalpų suaugusiųjų ir U-18 amžiaus grupės etapai. Balandžio 10 – 11 d. planuojami Lietuvos uždarų patalpų vyrų ir moterų paplūdimio tinklinio čempionato finalinis etapas, balandžio 17 d. – Lietuvos U-18 paplūdimio tinklinio čempionato finalinis etapas. Greitu metu atskiru pranešimu bus skelbiama informacija registracijai į čempionatą. Apie tai, kaip baigėsi reitinginiai etapai kviečiame skaityti LTF interneto puslapyje: https://ltf.lt/papludimio-tinklinio-aikstynuose-atkaklus-finalai/

Dėl Lietuvos salės tinklinio rinktinių (U-XX amžiaus) trenerių skatinimo piniginėmis premijomis už pasiektus rezultatus

Lietuvos salės tinklinio merginų rinktinei patekus į kitą Europos tinklinio čempionato etapą, buvo priimtas sprendimas rinktinės vyr. treneriui ir treneriui asistentui skirti pinigines premijas.

Dėl moterų tinklinio klubo TK Kaunas – VDU startinio, licencijų ir kitų mokesčių dalyvauti 2020 – 2021 m. sezono CEV Iššūkio taurėje sąskaitų apmokėjimo  

LTF buvo gautos CEV sąskaitos (startinio, dalyvio, draudimo ir licencijų mokesčių), susijusios su  moterų tinklinio klubo  TK Kaunas – VDU dalyvavimu š.m. CEV Iššūkio taurės varžybose. Pagal CEV Iššūkio taurės     varžybų reglamentą, sąskaitos yra adresuojamos dalyvaujančio klubo nacionalinei federacijai, o nacionalinė federacija šias lėšas susigrąžina iš Taurėje dalyvaujančio klubo.

Atsižvelgus į tai, kad TK Kaunas – VDU buvo pirmasis iš Lietuvos tinklinio klubų, kuris pasiryžo dalyvauti tarptautiniame oficialiame Europos klubų turnyre, buvo priimtas sprendimas padengti minėtas moterų tinklinio klubo patirtas išlaidas. 

Dėl Lietuvos U18/U20/U22 paplūdimio tinklinio rinktinių formavimo ir registravimo dalyvauti 2021 m. Europos paplūdimio tinklinio čempionatuose

LTF nuotolinio posėdžio metu buvo priimtas sprendimas registruoti po dvi abiejų lyčių Lietuvos U18/U20/U22 paplūdimio tinklinio rinktines dalyvauti Europos paplūdimio tinklinio čempionatuose, pirmųjų Lietuvos U18/ U20/U22 komandų dalyvavimo išlaidas Europos paplūdimio tinklinio čempionatuose pilnai finansuojant LTF.

Atsiradus galimybei Europos čempionatuose dalyvauti ir antrosioms komandoms, antrosios komandos į čempionatus vyksta savo lėšomis. Sportininkų/komandų atrankos principus nustato 2017 m. spalio mėn. 16 d. LTF VK priimti paplūdimio tinklinio visų amžiaus grupių (išskyrus suaugusiųjų) rinktinių, dalyvaujančių FIVB, CEV, EEVZA oficialiose varžybose, sudarymo ir atstovavimo rinktinei principai.             

Dėl LTF visų amžiaus grupių, salės, paplūdimio ir sniego tinklinio sportininkų metinių licencijų mokesčio taikymo pradžios

Vadovaujantis 2020 m. gruodžio mėn. 11 d. LTF VK posėdžio protokolo Nr. 129 nutarimu dėl LTF sportininkų licencijų mokesčio dydžio nustatymo, buvo priimtas sprendimas LTF visų amžiaus grupių, salės, paplūdimio ir sniego tinklinio sportininkų metinį licencijavimą ir jo mokestį taikyti nuo 2021/22 m. varžybų sezono.  

LTF VK sprendimas dėl naujų narių priėmimo

LTF posėdžio metu buvo svarstytas klausimas dėl naujo nario (VŠĮ “Sporto momentai) priėmimo į LTF narius.  Nariams išnagrinėjus gautą VšĮ ,,Sporto momentai“ prašymą ir įvertinus pateiktus dokumentus, kilus papildomiems klausimams dėl pateiktos informacijos, buvo kreiptasi dėl informacijos patikslinimo ir paprašyta pateikti preliminarias 2020 m. veikos ataskaitas, tam kad LTF VK galėtų priimti pasvertą sprendimą dėl VšĮ ,,Sporto momentai“ prašymo tapti LTF nariais.  

Nesant pakankamai informacijos galutiniams sprendimui priimti, Vykdomojo komiteto narių balsų dauguma buvo priimtas sprendimas prašymą dėl VšĮ ,,Sporto momentai“ narystės atidėti iki 2021 m. ataskaitinės – rinkiminės  konferencijos ir į konferencijos darbotvarkę įtraukti klausimą dėl naujų narių priėmimo, keliant reikalvimą naujiems nariams vykdyti veiklą ne trumpiau nei vienerius metus, o taip pat pateikti paskutiniųjų metų įmonės veiklos ataskaitą teikiamą juridinių asmenų registrui.  

Bendradarbiavimo ir rėmimo sutarties su “Molten” pratęsimo 

Gautas pasiūlymas iš prekės ženklo ,,Molten“ atstovo toliau tęsti bendradarbiavimą su Lietuvos tinklinio federacija 2021 – 2024 m. sezonams, su pagrindine sąlyga – Lietuvos tinklinio federacijos salės tinklinio čempionatuose naudoti „Molten“ kamuolį.  

Įvertinus pateiktą pasiūlymą ir atlikus LTF narių, sporto mokyklų/centrų ir vyrų/moterų tinklinio klubų, dalyvaujančių LTF organizuojamuose čempionatuose apklausą ir atsižvelgus į apklausos rezultatus buvo priimtas sprendimas pratęsti sutartį ir patvirtinti ,,Molten” tinklinio kamuolį kaip oficialų Lietuvos tinklinio federacijos salės čempionatų tinklinio kamuolį sutarties galiojimo laikotarpiu.

Priimtais klausimais buvo išreikšta ir atskiroji LTF VK nario nuomonė, LTF VK nutarimus Nr. 131 ir 132 galima rasti čia dokumentų skiltyje: www.ltf.lt/dokumentai .