2020-12-14 LTF

Atsisveikinimas su šviesios atminties Vytautu Jankumi

Gruodžio 12-tąją, netekome visų mylimo, visą gyvenimą tinkliniui atidavusio, ilgamečio tinklinio trenerio, sporto žaidimų vyr. dėstytojo ir docento, Lietuvos tinklinio federacijos Jaunių komisijos garbės nario, Lietuvos tinklinio patriarchu vadinto Vytauto Jankaus …- sustojo plakusi žymaus specialisto širdis…

Reiškiame didelę užuojautą artimiesiems ir visiems jį pažinojusiems…

V. Jankus bus pašarvotas: 2020 m. gruodžio mėn. 17 d. (ketvirtadienis), nuo  16:00 val., Kauno Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčios šarvojimo salėje, adresu: V. Krėvės pr. 95A, Kaunas.

Karstas išvežamas 2020 m. gruodžio mėn. 18 d. (penktadienis),  14:00 val. Laidojamas bus Kauno Petrašiūnų kapinėse.

Pernai Lietuvos tinklinis šventė 90-ties metų jubiliejų, o šiemet, sausio 29-ąją tokį patį jubiliejų atšventė  ir Vytautas Jankus, 55-erius metus ruošęs Lietuvai tinklinio specialistus.

Vytautas Jankus augo Lietuvos karininko šeimoje , tad pagrindinės žmogiškosios savybės drausmė, padorumas, darbštumas ir patriotizmas buvo lavinamos nuo pat vaikystės abiem vaikams – Vytautui  ir jaunesniam broliui Donatui. Su jomis jis ėjo visą gyvenimą ir jas stengėsi perduoti instituto studentams. Tėvo pėdomis  Vytautas nenužengė – jį viliojo tinklinis, tad laisvalaikiu su draugais jį žaidė tuometinėse įrengtose lauko aikštelėse. Baigęs vidurinę mokyklą V. Jankus 1949 metais įstojo į LVKKI, o 1953-aisiais baigus studijas buvo nustebintas, nes gavo paskyrimą likti instituto žaidimų katedroje dirbti kartu su tuo metu žymiais krepšinio, rankinio, futbolo, tinklinio (D. Lupeikaitė-Gedminienė) specialistais. 1956 metais jų gretas papildė dar vienas tinklinio specialistas A. Karkauskas. Iki Augustino sugrįžimo V. Jankus jau tris metus treniravo vyrų komandą ir pats joje žaidė su tuometiniais sporto meistrais G. Šaukliu, J. Juozaičiu, J. Damansku ir kitais.  

V. Jankus išleido 58 absolventų laidas ir per 300 tinklinio specialistų. Juos mokė paskaitose ir praktinėse pratybose. Kartu vyko į vidurines mokyklas, gamybinius kolektyvus, sporto mokyklas, sveikatingumo stovyklas. Išmokė parengti ne vien pamokos ar treniruotės konspektą, bet ir surengti pratybas.

V. Jankus buvo žinomas ir kaip tinklinio teisėjas – jam buvo suteikta sąjunginė teisėjo kategorija, kuri vėliau prilygo nacionalinei. V. Jankus parašė du tinklinio vadovėlius ir penkiolika metodinių leidinių, kai kurių buvo autorius arba bendraautorius, taip pat atliko pagrindinę rolę, išleidžiant Lietuvos sporto enciklopdijos tinklinio skyrių. Visą gyvenimą kaupė ir saugojo Lietuvos tinklinio istoriją. 

Už nuopelnus Lietuvos sportui docento V. Jankaus darbai įvertinti 6 medaliais ir 3 ženklais, kuriuos įteikė Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento bei Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto vadovybės.