Tvarkaraštis ir rezultatai

I-as turas (A), Vilnius

Varž. Nr. Data, laikas
(m.mėn.d./val.min)
Susitinka Rezultatas 1 2 3 4 5 Viso
1 2017.03.10/11:00  Jonava5 - Vilnius5
  0:2
13:25 13:25       26:50
2 2017.03.10/ namie   Jonava4 - Jonava2
 0:2 10:25 20:25       30:50
3 2017.03.10/11:00  Vilnius3 - Jonava4
 2:0  25:13 25:15       50:28
4 2017.03.10/11:45   Vilnius5 - Jonava2
0:2 20:25 11:25       31:50
5 2017.03.10/11:45  Jonava5 - Vilnius1
 2:1 25:17 13:25 15:10     53:52
6 2017.03.10/12:30   Vilnius5 - Vilnius3
1:2
21:25 25:19 5:15     51:59
7 2017.03.10/12:30  Vilnius1 - Jonava4  1:2  16:25 26:24 11:15     53:64
8 2017.03.10/namie  Jonava5 - Jonava2  0:2 6:25 10:25       16:50
9 2017.03.10/13:15  Jonava2 - Vilnius1
2:0
25:11 25:6       50:17
10 2017.03.10/13:15  Vilnius5 - Jonava4
 2:0 25:14  25:12       50:26
11 2017.03.10/14:00  Vilnius3 - Jonava5
2:0
25:3  25:11       50:14
12 2017.03.10/14:00  Vilnius1 - Vilnius5 0:2 11:25  10:25       21:50
13 2017.03.10/14:45   Jonava2 - Vilnius3 2:0
25:20  25:18       50:38
14 2017.03.10/14:45   Vilnius3 - Vilnius1  2:0 25:5 25:5       50:10
15 2017.03.10/namie   Jonava5 - Jonava4
0:2
18:25 24:26       42:51

I-as turas (B), Jonava,

Varž. Nr. Data, lai12s
(m.mėn./val.min)
Susitinka Rezultatas 1 2 3 4 5 Viso
1 2017.03.10/13:30 Vilnius4 - Jonava3 
2:0 25:13 25:13       50:26
2 2017.03.10/13:30  Vilnius2 - KTA
2:0
25:20 25:21       50:41
3 2017.03.10/14:00  Jonava1 - Vilnius4
 2:0 25:10 25:10       50:20
4 2017.03.10/14:00 Jonava3-Šiauliai 0:2 12:25 5:25       17:25
5 2017.03.10/14:30  KTA - Šiauliai
0:2 9:25 3:25       12:50
6 2017.03.10/14:30  Vilnius2 - Jonava1  0:2 5:25 12:25       17:50
7 2017.03.10/15:00  KTA - Jonava3 2:0
25:6 25:15       50:21
8 2017.03.10/15:00  Vilnius2 - Šiauliai 0:2 9:25 2:25       11:50
9 2017.03.10/15:30    Vilnius4 - KTA
1:2
21:25 25:23 12:15     58:63
10 2017.03.10/15:30  Šiauliai - Jonava1 2:0
25:17 25:16       50:33
11 2017.03.10/16:00   Jonava3 - Vilnius2 0:2
9:25 8:25       17:50
12 2017.03.10/16:00   Jonava1 - KTA 2:0 25:15 25:11       50:26
13 2017.03.10/16:30  Vilnius4 - Šiauliai
0:2
14:25 13:25       27:50
14 2017.03.09/    Vilnius2 - Vilnius4 2:1
25:13 22:25 15:12     62:50
15 2017.03.09/   Jonava3 - Jonava1
 0:2 12:25 15:25       27:50

I-as turas (C), Kelmės rajonas, Tutyvėnai, Taikos g.5

Varž. Nr. Data, laikas
(m.mėn.d./val.min)
Susitinka Rezultatas 1 2 3 4 5 Viso
1 2017.03.09/14:00 Kaunas1 - Palanga1 2:0 25:13 25:13       50:26
2 2017.03.09/14:00  Kaunas2 - Palanga2
 2:0 25:14 25:19       50:33
3 2017.03.09/14:30  Kaunas1 - Palanga3
1:2
17:25 25:18 11:15     53:58
4 2017.03.09/14:30  Kaunas2 - Palanga1 2:0
25:11 25:17        
5 2017.03.09/15:00  Kaunas1 - Palanga2  2:1 11:25 25:14 15:9     51:48
6 2017.03.09/15:00  Kaunas2 - Palanga3
0:2
20:25 15:25       35:50
7 2017.03.09/15:30  Kaunas1 - Kelmė1
2:0
25:20 25:18       50:38
8 2017.03.09/15:30  Kaunas2 - Kelmė2
 2:0 25:12 25:14       50:26
9 2017.03.09/16:00 Kaunas1 - Kelmė2
2:0
25:7 25:9       50:16
10 2017.03.09/16:00  Kaunas2 - Kelmė1 0:2
16:25 18:25       34:50
11 2017.03.10/12:00  Palanga1 - Kelmė1 0:2
18:25 10:25       28:50
12 2017.03.10/12:00  Palanga3 - Kelmė2 2:0
25:6 25:4       50:10
13 2017.03.10/12:30  Palanga2 - Kelmė1
1:2
22:25 25:21 15:17     62:63
14 2017.03.10/12:30  Palanga1 - Kelmė2  2:0 25:10 25:20       50:30
15 2017.03.10/13:00   Palanga3 - Kelmė1
 2:0 25:18 26:24       51:42
16 2017.03.10/13:00  Palanga2 - Kelmė2
2:0 25:9 25:3       50:12
17 2017.03.08/15:00  Kaunas1 - Kaunas2 2:1
25:8 15:25  15:11     55:44
18 2017.03.02/  Palanga3 - Palanga2
2:0
25:12 25:15       50:27
19 2017.03.02/   Palanga2 - Palanga1 2:0
25:12 25:9       50:21
20 2017.03.02/   Palanga3 - Palanga1
2:0
25:8 25:11       50:19
21 2017.03.07/17:00  Kelmė1 - Kelmė2 2:0 25:9 25:12       50:21

II-as turas (A) Jonava

Varž. Nr. Data, laikas
(m.mėn.d./val.min)
Susitinka Rezultatas 1 2 3 4 5 Viso
1 2017.04.20/15:00  Jonava5 - Vilnius5
0:2 
12:25 11:25       23:50
2 2017.04.20/namie   Jonava4 - Jonava2
0:2 11:25 17:25       28:50
3 2017.04.20/15:00  Vilnius3 - Jonava4
2:0
25:9 25:19       50:28
4 2017.04.20/15:30   Vilnius5 - Jonava2
0:2
18:25 21:25       39:50
5 2017.04.20/15:30  Jonava5 - Vilnius1
2:0 25:14 25:6       50:20
6 2017.04.20/namie   Vilnius5 - Vilnius3
0:2
22:25 20:25       42:50
7 2017.04.20/16:00  Vilnius1 - Jonava4 0:2
9:25 16:25       25:50
8 2017.04.20/namie  Jonava5 - Jonava2 0:2 4:25 11:25       15:50
9 2017.04.20/16:30  Jonava2 - Vilnius1
2:0
25:1 25:12       50:13
10 2017.04.20/16:00  Vilnius5 - Jonava4
 2:0 25:16 25:13       50:29
11 2017.04.20/16:30  Vilnius3 - Jonava5
2:0 25:12 25:4       50:16
12 2017.04.20/namie  Vilnius1 - Vilnius5 0:2
20:25 21:25       41:50
13 2017.04.20/17:00   Jonava2 - Vilnius3  2:0 25:9 25:12       50:21
14 2017.04.20/ namie  Vilnius3 - Vilnius1  2:0 25:23 25:22       50:45
15 2017.04.20/namie   Jonava5 - Jonava4
1:2 25:16 19:25 8:15     52:56

II-as turas (B) Jonava

Varž. Nr. Data, lai12s
(m.mėn./val.min)
Susitinka Rezultatas 1 2 3 4 5 Viso
1 2017.04.06/15:00 Šiauliai - Jonava3 
 2:0 25:1 25:4       50:5
2 2017.04.06/15:00   Vilnius2 - KTA
 2:0 25:16 25:17       50:33
3 2017.04.06/15:30  Jonava1 - Vilnius4
2:0
25:12 25:9       50:21
4 2017.04.06/15:30  KTA - Šiauliai 0:2
3:25 14:25       17:50
5 2017.04.06/16:00  Vilnius2 - Jonava1 0:2
12:25 7:25       19:50
6 2017.04.06/16:00  KTA - Jonava3 2:0
25:11 25:11       50:22
7 2017.04.06/16:30   Vilnius2 - Šiauliai  0:2 9:25 6:25       15:50
8 2017.04.06/16:30   Vilnius4 - KTA
 2:1 19:25 25:18 15:11     59:54
9 2017.04.06/17:00   Šiauliai - Jonava1  2:0 25:19 25:3       50:22
10 2017.04.06/17:00  Jonava3 - Vilnius2 0:2
8:25 13:25       21:50
11 2017.04.06/17:30  Jonava1 - KTA 2:0
25:9 25:14       50:23
12 2017.04.06/namie  Vilnius2 - Vilnius4 2:0 25:21 25:17       50:38
13 2017.04.06/namie  Jonava3 - Jonava1  0:2 13:25 17:25       30:50
14 2017.04.06/17:30  Vilnius4 - Šiauliai 0:2
6:25 20:25       26:50
15 2017.04.06/18:00 Jonava3 - Vilnius4 0:2 23:25 15:25       38:50

II-as turas (C) Palanga

Varž. Nr. Data, laikas
(m.mėn.d./val.min)
Susitinka Rezultatas 1 2 3 4 5 Viso
1 2017.04.21/11:00  Kelmė2 - Kaunas2              
2 2017.04.21/11:00  Kelmė1 - Palanga1
0:2 0:25 0:25       0:50
3 2017.04.21/11:30  Palanga3 - Palanga2
2:0 25:13 25:15       50:28
4 2017.04.21/11:30   Kaunas1 - Kelmė2 2:0 25:0 25:0       50:0
5 2017.04.21/12:00  Kaunas2 - Palanga3 0:2
0:25 0:25       0:50
6 2017.04.21/12:00   Palanga1 - Palanga2
 0:2 11:25 13:25       24:50
7 2017.04.21/12:30   Kelmė1 - Kaunas1
 0:2 0:25 0:25       0:50
8 2017.04.22/10:00  Palanga3 - Kelmė2
 2:0 25:0 25:0       50:0
9 2017.04.22/10:00  Palanga1 - Kauans2
2:0 25:0 25:0       50:0
10 2017.04.22/10:30  Kaunas1 - Palanga3 0:2
15:25 24:26       39:51
11 2017.04.22/10:30  Kelmė1 - Palanga2 0:2
0:25 0:25       0:50
12 2017.04.22/11:00  Kelmė2 - Palanga1 0:2 0:25 0:25       0:50
13 2017.04.22/11:00  Palanga2 - Kaunas1
2:1
24:26 25:12 15:12     64:50
14 2017.04.22/11:30  Palanga1 - Palanga3 0:2
11:25 12:25       23:50
15 2017.04.23/11:30   Kaunas2 - Kelmė1
             
16 2017.04.23/12:00  Kaunas1 - Palanga1
2:0 25:16 25:18       50:34
17 2017.04.23/12:00  Palanga2 - Kaunas2 2:0
25:0 25:0       50:0
18 2017.04.20/namie   Kelmė1 - Kelmė2
 2:0 25:14 25:12       50:26
19 2017.04.23/   Kaunas1 - Kaunas2  2:0 25:0 25:0       50:0
20 2017.04.23/   Kelmė2 - Palanga2
0:2
0:25 0:25       0:50
21 2017.04.23/   Kelmė1 - Palanga3 0:2
0:25 0:25       0:50

Turnyrinė lentelė A

Vieta Komanda R u n g t y n ė s Tšk. S e t a i T a š k a i s e t u o s e
Viso L Pr L Pr Sant L Pr Sant
1 Jonava2  5 5 0 10 10 0 max 250 132 1,894
2 Vilnius3 5 4 1  9 8 1  8 247 153 1,614
3 Vilnius5 5 3 2 8
7 4 1,75 232 182 1,275
4 Jonava4 5 2 3 4 7 0,571 199 245 0,812
5 Jonava5 5 1 4 6 2 9 0,222 151 253 0,597
6 Vilnius1 5 0 5 5
2 10 0,2 153 267 0,573

Turnyrinė lentelė B

Vieta Komanda R u n g t y n ė s Tšk. S e t a i T a š k a i s e t u o s e
Viso L Pr L Pr Sant L Pr Sant
1 Šiauliai  5 5  0 10 10 0 max 250 100 2,5
2 Jonava1  5 4 1 9
8 2 4 233 140 1,664
3 Vilnius2  5 3 2 8
6 5 1,2 190 208 0,913
4 KTA  5 2 3 7
4 7 0,571 192 229 0,838
5 Vilnius4  5 1 4 6
4 8 0,5 205 251 0,817
6 Jonava3  5 0 5  5 0 10  min 108 250 0,432

Turnyrinė lentelė C

Vieta Komanda R u n g t y n ė s Tšk. S e t a i T a š k a i s e t u o s e
Viso L Pr L Pr Sant L Pr Sant
1 Palanga3  6 6 0 12 12 1  12 309 186 1,661
2 Kaunas1  6 5 1 11
11 4 2,75 309 230 1,343
3 Kelmė1 6 4 2 10
8 5 1,6 293 246 1,191
4 Kaunas2 6 3 3 7 6 1,167      
5 Palanga2 6 2 4 8
6 8 0,75      
6 Palanga1 6 1 5 7
2 10 0,2      
7 Kelmė2 6 0 6 6
0 12  min      

Finalinės varžybos, 2017.05.05-06 d. R.Samulevičiaus progimnazija, Chemikų g.140, Jonava

Varž. Nr. Data, laikas
(m.mėn.d./val.min)
Susitinka Rezultatas 1 2 3 4 5 Viso
1 2017.05.05/16:00 Jonava1 - Jonava2 2:1 13:25 25:22 15:8     53:55
2 2017.05.05/16:00 Vilnius3 - Palanga3 1:2 25:17 14:25 9:15     48:57
3 2017.05.05/16:30 Šiauliai - Kaunas1 2:0 25:17 25:7       50:24
4 2017.05.05/16:30 Palanga3 - Jonava1 2:0 25:22 25:20       50:42
5 2017.05.05/17:00 Jonava2 - Šiauliai 0:2 8:25 14:25       22:50
6 2017.05.05/17:00 Vilnius3 - Kaunas1  2:0 25:15 25:16       50:31
7 2017.05.06/12:00 Šiauliai - Palanga3  2:0 25:18 25:20       50:38
8 2017.05.06/12:00 Jonava2 - Kaunas1  2:1 25:17 19:25 15:10     59:52
9 2017.05.06/12:30 Jonava1 - Vilnius3 1:2 25:16 15:25 8:15     48:56
10 2017/05.06/12:30 Palanga3 - Jonava2  2:0 25:14 26:24       51:38
11 2017.05.06/13:00 Vilnius3 - Šiauliai 0:2
12:25 11:25       23:50
12 2017.05.06/13:00 Jonava1 - Kaunas1  1:2 25:15 13:25 16:18     54:58
13 2017.05.06/13:30 Šiauliai - Jonava1  2:0 25:9 25:14       50:23
14 2017.05.06/13:30 Jonava2 - Vilnius3  0:2 16:25 18:25       34:50
15 2017.05.06/14:00 Palanga3 - Kaunas1 2:1 22:25 25:11 15:13     62:49

Finalinių varžybų turnyrinė lentelė 

Vieta Komanda R u n g t y n ė s Tšk. S e t a i T a š k a i s e t u o s e
Viso L Pr L Pr Sant L Pr Sant
1 Šiauliai 5 5 0 10 10 0 max 250 130 1,92
2 Palanga3 5 4 1 9
8 4 2,0 258 227 1,14
3 Vilnius3 5 3 2 8
7 5 1,4 227 220 1,03
4 Jonava1 5 1 4 6
4 9 0,44 220 269 0,82
5 Kaunas1 5 1 4 6 4 9 0,44 214 275 0,77
6 Jonava2 5 1 4 6 3 9 0,33 208 256 0,81

Rezultatai