Vykdomojo komiteto nutarimas

Dalinamės aktualiomis naujienomis ir sprendimais iš Vykdomojo komiteto posėdžio, kurio metu buvo sprendžiami klausimai dėl teisėjų kategorijų suteikimo, LTF vyrų ir moterų Taurių vykdymo, visų amžiaus grupių (išskyrus suaugusiųjų) paplūdimio tinklinio rinktinių formavimo bei svarstomas klausimas dėl asociacijos "Pajūrio tinklinis" priėmimo į LTF narius. 

 

Suteiktos nacionalinės kategorijos teisėjams

LTF Vykdomojo Komiteto posėdžio metu buvo svarstytos kandidatūros ir, vadovaujantis galiojančiais “Tinklinio teisėjų kategorijų suteikimo nuostatais”, suteiktos nacionalinės kategorijos patiems aktyviausiems, daugiausia teisėjavusiems teisėjams. Norime pasidžiaugti ir sveikiname nacionalinę teisėjų kategoriją turinčių teisėjų sąrašą papildžiusius V. Ruselevičių (Kaunas), S. Rodin (Vilnius), V. Mekšėną (Vilnius).

Patvirtintos LTF vyrų Didžiosios ir moterų Taurės finalinių varžybų vietų ir datų

LTF, atsižvelgusi į esamas sporto bazes, jų infrastruktūrą ir sporto šakos populiarinimo galimybes, svarstė dėl LTF vyrų Didžiosios ir moterų Taurės finalinių varžybų vykdymo vietos. Buvo svarstoma dėl galimybės vykdyti Taurių finalines varžybas Raseiniuose (vyrų) ir Alytuje (moterų). Raseinių “Norvelitos” bei Alytaus “Prekybos – Paramos”  klubams sutikus su varžybų vykdymo pasiūlymu ir sąlygomis, buvo patvirtintos LTF Didžiosios vyrų taurės ir moterų Taurės finalinių varžybų datos:

LTF Vyrų Dydžiosios Taurės finalinės varžybos vyks gruodžio mėn.  15 – 17 d.  Raseiniuose, kaimo turizmo sodybos ,,Karpynė” sporto salėjė, Gapšių k. Karpynės g. 2, Raseinių raj.

LTF moterų Taurės finalinės varžybos gruodžio mėn. 8 – 10 d., Alytuje, Miklusėnų g. 36, Alytaus tinklinio centre.

Patvirtinti visų amžiaus grupių (išskyrus suagusiųjų) paplūdimio tinklinio rinktinių, atstovavusių Lietuvai oficialiose FIVB, CEV, EEVZA 2017 m. varžybose, sudarymo ir atstovavimo rinktinei principai

Išanalizavus ir įvertinus 2017 m. visų amžiaus grupių (išskyrus suagusiųjų) paplūdimio tinklinio rinktinių, atstovavusių Lietuvai oficialiose FIVB, CEV, EEVZA 2017 m. varžybose, sudarymo ir atstovavimo rinktinei problematiką, kilusius klausimus ir įvertinus sezono pasiekimus, buvo pateikti svarstymui ir patvirtinti visų amžiaus grupių (išskyrus suaugusiųjų) paplūdimio tinklinio rinktinių sudarymo ir atstovavimo rinktinei principai.
 
Šie atstovavimo rinktinei principai bus dokumentas, kuriuo bus vadovaujamasi sprendžiant šių rinktinių dalyvavimo, pasirengimo, trenerių skyrimo ir kt. dalyvavimo oficialiose CEV, FIVB, EEVZA ir kt. klausimus.  Ateityje planuojama parengti dokumentą, skirtą salės tinklinio jaunimo rinktinių formavimui.   

Sprendžiamas klausimas dėl naujo nario priėmimo

Asociacijos “Pajūrio tinklinis” pateikė LTF prašymą tapti Lietuvos tinklinio federacijos nare.  Kadangi VK, prieš priimdama sprendimą dėl naujo nario priėmimo, norėtų turėti pakankamai duomenų ir informacijos apie prašymą įstoti į LTF narius pateikusius juridinius asmenis (t.y. jų veiklą ir tikslus, susijusius su tinklinio sporto šaka), buvo nuspręsta šį klausimą atidėti kitam VK posėdžiui. LTF generalinis sekretorius buvo įpareigotas kreiptis į asociaciją “Pajūrio tinklinis” ir paprašyti pateikti trumpą veiklos, vykdytos per 2017 m. ir susijusios su tinklinio sporto šaka aprašymą, siekiant visiems detaliau susipažinti su “Pajūrio tinklinio” veikla ir numatomais ateities tikslais, susijusiais su tinkliniu.

Ateityje taip pat planuojama nustatyti ir aprašyti kriterijus, kuriais vadovaujantis bus priimamas sprendimas dėl naujų narių priėmimo į LTF narius.  

Štai tokie klausimai VK spalio mėnesio darbotvarkėje, o su oficialiu nutarimo dokumentu galima susipažinti: http://www.ltf.lt/images/pdf/LTF_VK_nutarimas_62.pdf