Vykdomojo komiteto sprendimas dėl Lietuvos salės tinklinio vyrų ir moterų, vaikinų ir merginų įvairaus amžiaus rinktinių dalyvavimo tarptautiniuose čempionatuose

        Viešojoje erdvėje pasirodžius ne pilnos apimties LTF Vykdomojo komiteto sprendimų pateikimui dėl salės tinklinio rinktinių dalyvavimo tarptautiniuose čempionatuose, Lietuvos tinklinio federacija, suprasdama, kad Vykdomo komiteto priimti sprendimai, būdami oficialiu dokumentu, ne visuomet dėl savo pobūdžio, gali būti aiškūs visuomenei, siekia paaiškinti LTF VK sprendimą dėl Lietuvos salės tinklinio vyrų ir moterų, vaikinų ir merginų įvairaus amžiaus rinktinių dalyvavimo atrankiniuose 2017 – 2018 m. Europos čempionato etapuose.

 

            Visų pirma, Lietuvos tinklinio federacija norėtų atkreipti dėmesį, kad VK nutarimu buvo sprendžiamu du klausimai: (1) dėl Lietuvos salės tinklinio vyrų ir moterų, vaikinų ir merginų įvairaus amžiaus rinktinių dalyvavimo atrankiniuose 2017 – 2018 m. Europos čempionato etapuose bei (2) Dėl Lietuvos salės tinklinio U18 vaikinų (Minske) ir U17 merginų (Tbilisi) rinktinių dalyvavimo Rytų Europos zoninės asociacijos (EEVZA) čempionate.

            Pirmojo klausimo sprendimą dėl Lietuvos salės tinklinio vyrų ir moterų, vaikinų ir merginų įvairaus amžiaus rinktinių dalyvavimo atrankiniuose 2017 – 2018 m. Europos čempionato etapuose sąlygojo keli veiksniai:

            - pirma, praėjusių metų salės tinklinio rinktinių rezultatai atskleidė, kad šiuo metu Lietuvoje nei vienoje amžiaus grupėje nėra pakankamai stiprios, Europos salės tinklinio lygį atitinkančios rinktinės, kuri būtų pasiekusi Europos čempionato lygmenį ir būtų pasirengusi tinkamai atstovauti Lietuvai Europos atrankose. Todėl, atsižvelgdama į Lietuvos sporto finansavimo (nukreipto į didelio meistriškumo sportininkų, parodžiusių atitinkamą rezultatą) specifiką, LTF 2017 – 2018 m. nemato galimybių suformuoti tokio lygio rinktinių, kurios atitiktų Europos lygmenį, sėkmingai atstovautų Lietuvai ir galėtų pretenduoti į atrankinių etapų pozicijas, kurios užtikrintų tolimesnį šių rinktinių finansavimą ir jų dalyvavimo Europos čempionatuose tęstinumą.

            - kalbant apie jaunimo rinktinių dalyvavimą Europos čempionate, VK sprendimą lėmė ir įvairių amžiaus grupių Europos čempionato etapų organizavimo specifika: nacionalinėms federacijoms registruojant komandas į Europos čempionato atrankas iki pat registracijos pabaigos nėra žinoma, kokios šalys registruojasi dalyvauti čempionato etape. Registracijos metu šalis turi nurodyti, kurį čempionato etapą ji nori organizuoti. Pasibaigus registracijai, jeigu neatsiranda šalis norinti pas save rengti čempionato etapo, traukiami burtai, kurie apsprendžia, kuri šalis privalės pas save organizuoti etapą. Būtent tokiu būdu Lietuvai atiteko pareiga organizuoti moterų čempionato etapą Lietuvoje (jis vyko 2015 m. Alytuje), kuris tapo didele finansine našta. Dėl tokios dalyvavimo Europos čempionato atrankose tvarkos, nėra galimybės iš anksto numatyti būsimų rinktinės dalyvavimo atrankoje kaštų. Be to, minimos varžybos yra numatytos 2018 metų pradžioje, kuomet sporto federacijų Lietuvoje finansavimas dar visiškai neaiškus. Tai reiškia, kad sprendimą dalyvauti tokiose varžybose galima priimti tik tada, kai LTF turės pakankamą rezervą. 2017 metų pradžioje LTF skola buvo per didelė, kad planuoti tokias rinktinių varžybas. Todėl VK sprendimu, LTF, siekdama stabilizuoti LTF biudžetą, nurodytais metais jokiose amžiaus grupėse Europos čempionato etapuose nedalyvaus.

            Lietuvos tinklinio federacija, siekdama salės rinktinių dalyvavimo tarptautinėse varžybose galimybių tęstinumo, siekdama auginti potencialią salės tinklinio rinktinių pamainą, kuri dalyvaudama tarptautinėse varžybose tobulintų savo įgūdžius, stiprėtų ir ateityje jos žaidėjai taptų konkurencingi Europoje, palieka jaunimo rinktinėms galimybes dalyvauti tarptautiniuose čempionatuose, kurių kaštus galima planuoti ir kuriuose rinktinių žaidėjai galėtų augti savo gebėjimais, tobulinti savo įgūdžius, semtis patirties ir augti kaip didelio meistriškumo sportininkai.

            Būtent su šia mintimi LTF Vykdomasis komitetas pritaria (2) klausimui dėl Lietuvos salės tinklinio U18 vaikinų (Minske) ir U17 merginų (Tbilisi) rinktinių dalyvavimo Rytų Europos zoninės asociacijos (EEVZA) čempionatuose ir tęsdamas, 2017 m. pradėtą vystyti sėkmingą projektą, kurio principu gali būti suteiktos galimybės tarptautinėse varžybose dalyvauti net dviems jaunimo rinktinėms - U-18 (vaikinų) Minske ir U-17 (merginų) Tbilisyje. Tikimasi, kad tokio projekto tęstinumas ir nuolatinis rinktinių dalyvavimas tarptautiniuose varžybose skatins didelio meistriškumo sportininkų ugdymą ir ateityje atvers galimybes dalyvauti ir Europos čempionato atrankiniuose etapuose.  Be to, reikėtų nepamiršti, kad šių metų birželio mėnesį Lietuvos jaunimo U-17 rinktinė jau dalyvavo tarptautinėse varžybose Ukrainoje.

            Norime atkreipti dėmesį, kad Lietuvos tinklinio federacija yra suinteresuota didelio meistriškumo sportininkų augimu ir skatinimu, Lietuvos rinktinių matomumu ir žinomumu Europoje, Baltijos bei kitose tinklinio sporto šakos šalyse bei tinklinio sporto  šakos augimu ir stiprinimu. Todėl nuolat ieško įvairių sprendimų, kurie suteiktų galimybes pajėgiausiems šalies sportininkams dalyvauti tarptautinės varžybose.

            Tikėdami tinklinio bendruomenės ir Lietuvos tinklinio federeacijos narių sąmoningumu, kviečiame visuomet, kilus klausimams, abejonėms ar neaiškumams, kreiptis į Lietuvos tinklinio federaciją dėl vienų ar kitų sprendimų išaiškinimo, jeigu sprendimų argumentai nėra pakankamai aiškūs. Ateityje stengsimės aiškiau ir detaliau aiškinti priimtų sprendimų argumentus (kuriems, gal būt ne visada bus pritarta), tačiau kurie nesukels abejonių bei dviprasmiškų vertinimų.