Suformuota Lietuvos U-20 merginų paplūdimio tinklinio rinktinė

Po gegužės mėnesį įvykusių atrankų į Lietuvos U-20 paplūdimio tinklinio rinktinę dalyvauti Europos U-20 paplūdimio tinklinio čempionate Goteborg (Švedija) solidarumo principu, Lietuvos vyriausiasis rinktinės treneris pateikė VK siūlymą formuoti rinktinę. VK patvirtino Lietuvos U-20 merginų paplūdimio tinklinio rinktinę ir susipažino su atrinktų kandidatų į U-20 vaikinų grupėje sąrašu. 

Atsižvelgęs į vyriausiojo trenerio siūlymą, LTF VK priėmė sprendimą formuoti Lietuvos U-20 merginų paplūdimio tinklinio rinktinę dalyvauti Europos U-20 paplūdimio tinklinio čempionate Goteborg (Švedija), dalyvavimą finansuojant solidarumo principu: LTF finansuoja rinktinės delegacijos (2 sportininkai ir 1 treneris) akreditacijų išlaidas, sportininkai ar jų atstovaujama organizacija dengia kelionės išlaidas. Sportininkams užėmus 1 – 16 vietas Europos U-20 paplūdimio tinklinio čempionate, sportininkams ar juos delegavusiai organizacinai bus grąžintos lėšos už patirtas kelionės išlaidas, pateikiant LTF tai įrodančius finansinius dokumentus. 

Lietuvos merginų U-20 paplūdimio tinklinio rinktine buvo patvirtinti ir CEV varžybų sistemoje užregitrtuotos Ariana Rudkovskaja ir Ainė Raupelytė. Komandos treneriu paskirtas treneris Paulius Matulis. 

Vyriausiojo trenerio siūlymu vaikinų grupėje kandidatais į Lietuvos vaikinų U-20 paplūdimio tinklinio rinktinę siūloma atrinkti: Eriką Makarą, Justiną Butautą, Igną Mazūrą, Justiną Abramaitį ir Beną Kučinską. Lietuvos U-20 vaikinų paplūdimio tinklinio treneriu skirti Modestą Strockį, jam pavedant formuoti galutinę Lietuvos U-20 paplūdimio tinklinio rinktinę ir įpareigoti iki š.m. birželio mėn. 13 d. suorganizuoti kviečiamų kandidatų į Lietuvos U-20 palūdimio tinklinio rinktinę atrankos stovyklą (-as). Įvykus atrankos stovyklai (-oms) iki š.m. birželio mėn. 14 d. teikti LTF vykdomajam komitetui tvirtinti galutinę Lietuvos U20 vaikinų paplūdimio tinklinio rinktinės sudėtį. 

Vadovaujantis CEV Europos U-20 paplūdimio tinklinio čempionato varžybų reglamentu, kuriame sportininkų registracijos termino pabaiga yra nurodyta 2019 m. gegužės mėn. 27 d., vaikinų varžyboms registruoti (iki kol paaiškės atrinkti sportininkai) Eriko Makaro ir Justino Abramaičio komandą. 

 LTF VU nutarimą ir vyriausio trenerio siūlymus galima rasti čia.