VK nutarimas: sprendimas dėl salės tinklinio jaunių U-18 rinktinės trenerio, patvirtinta Kontinentinės taurės I-o etapo rinktinė

Po įvykusių atrankų ir ganėtinai ilgų ir įtemptų diskusijų Lietuvos tinklinio federacijos Vykdomasis komitetas priėmė sprendimą dėl salės tinklinio jaunių U-18 vyriausiojo trenerio skyrimo ruošiantis 2020 m. Europos jaunių U-18 tinklinio čempionatui ir patvirtino Lietuvos moterų paplūdimio tinklinio rinktinę dalyvauti Europos Kontinentinės taurės I-ajame etape bei Lietuvos U-18 paplūdimio tinklinio sportinininkus, dalyvausiančius Europos jaunių U-18 paplūdimio tinklinio čempionate.

Suformuotos jaunių (U-18) paplūdimio tinklinio rinktinės, vyksiančios į Europos U-18 čempionatą Badene (Austrijoje)

Lietuvos vyriausiasis paplūdimio tinklinio treneris, vadovaudamasis 2017 m. spalio mėn. 16 d. LTF VK posėdžio protokolu Nr. 62 patvirtintų “Paplūdimio tinklinio visų amžiaus grupių (išskyrus suaugusiųjų) rinktinių, dalyvaujančių FIVB, CEV, EEVZA oficialiose varžybose, sudarymo ir atstovavimo rinktinei principų” (toliau – Rinktinių formavimo principai) 7 ir 8 punktais, po 2019 m. gegužės mėn. 7 d. įvykusios kandidatų atrankos į Lietuvos U-18 paplūdimio tinklinio rinktinę, kurioje dalyvavo 5 merginų ir 5 vaikinų komandos. Įvertinęs visų atrankoje dalyvavusių kandidatų pasirodymą atrankos varžybose ir rezultatus, į Lietuvos U-18 paplūdimio tinklinio rinktinės kandidatus pasiūlė skirti: merginų grupėje Arianą Rudkovskają ir Gabrielę Petrauskaitę, komandos treneriu skiriant trenerį Paulių Matulį, vaikinų grupėje kandidatais į Lietuvos vaikinų U-18 paplūdimio tinklinio rinktinę patvirtinti Lauryną Galdiką ir Mantą Donėlą, komandos treneriu skiriant Tadą Donėlą.

Taip pat, atsižvelgus į ankstesnių metų sportininkų pasirodymus Europos U-18 paplūdimio tinklinio čempionatuose ir tai, kad U-18 amžiaus grupėje yra sudėtinga nustatyti komandų pajėgumą kitų šalių atžvilgiu, vyr. trenerio siūlymu priimtas sprendimas Lietuvos U-18 vaikinų ir merginų paplūdimio tinklinio rinktines ir jų dalyvavimą Europos U-18 paplūdimio tinklinio čempionate Badene (Austrija) finansuoti solidarumo principu: LTF finansuos rinktinės delegacijos (2 sportininkų ir 1 trenerio) akreditacijų išlaidas, o sportininkai ar jų atstovaujama organizacija - kelionės išlaidas. Atsižvelgus į tai, kad pagal valstybės nustatytus vertinimo kriterijus, jaunių amžiaus grupėje Europos ar pasaulio čempionatuose vertinami tik ne žemesni nei 16-tos vietos sportininkų pasiekimai, Lietuvos U-18 rinktinės atstovams Europos paplūdimio tinklinio U-18 čempionate užėmus 1-16 vietas, sportininkus delegavusiai organizacijai arba sportininkams bus grąžinamos lėšos už patirtas kelionės išlaidas.

Aukščiau minėtiems sportininkams ir jų treneriams sutikus su nustatytomis finansavimo dalyvauti 2019 m. Europos U-18 paplūdimio tinklinio čempionate sąlygomis, į Europos U-18 paplūdimio tinklinio čempionatą merginų grupėje bus registruojamos Ariana Rudkovskaja/Gabrielė Petrauskaitė, vaikinų grupėje - Laurynas Galdikas ir Mantas Donėla.

 

Po ilgų diskusijų ir pakartotinio svarstymo priimtas sprendimas dėl Lietuvos jaunių (U-18) salės tinklinio rinktinės vyr. trenerio skyrimo, ruošiantis 2020 m. Europos jaunių tinklinio čempionatui

Ypatingai sudėtingai sprendėsi klausimas dėl Lietuvos jaunių salės tinklinio rinktinės vyr. trenerio skyrimo. Vadovaujantis 2018 m. lapkričio 30 d. VK nutarimu Nr. 87 patvirtų “Salės tinklinio visų amžiaus grupių (išskyrus suaugusiųjų) rinktinių, dalyvaujančių Europos ir pasaulio čempionatuose sudarymo ir atstovavimo rinktinei principų” (toliau – Rinktinių formavimo principai) II skyriaus nuostatomis, buvo paskelbtas konkursas vyriausiojo salės tinklinio rinktinės trenerio, ruošiantis 2020 m. Europos jaunių (U-18) čempionatui, pareigoms užimti. LTF gavo tris kandidatūras. LTF Jaunių ir Trenerių komisijos, susipažinusios su kandidatų dėl U-18 vaikinų salės tinklinio rinktinės vyr. trenerio pozicijos pateiktais gyvenimo aprašymais ir rinktinės pasiruošimo planais, negalėjo priimti vieningo sprendimo dėl tinkamiausio kandidato šioms pareigoms užimti. Dviems iš trijų kandidatų surinkus po lygiai balsų ir neturint vieningos nuomonės, LTF Jaunių ir Trenerių komisijos sprendimą dėl vyr. trenerio skyrimo pavedė priimti LTF VK nariams.

LTF VK buvo pateiktos svarstyti dvi kandidatūros, surinkusios vienodai balsų, - R. Bitino ir J. Adomaičio. Tačiau vieningo sprendimo dėl vyriausiųjų trenerių negalėjo priimti ir LTF VK – tam prireikė net kelių svarstymų. Pirmajame svarstyme VK balsams taip pat pasiskirsčius po lygiai, vadovaujantis LTF įstatų 5.5. punkto nuostata, kad sprendimai VK priimami paprasta balsų dauguma, sprendimas patvirtinti Lietuvos U18 vaikinų salės tinklinio rinktinės vyr. trenerį buvo nepriimtas. Esant tokioms aplinkybėms, LTF VK nusprendė pasikviesti abu kandidatus pokalbiui ir spręsti šį klausimą pakartotinai. Po pokalbo su abiem kandidatais, rengiant pakarotinį balsavimą, Lietuvos U-18 vaikinų salės tinklinio rinktinės vyr. treneriu buvo nuspręsta paskirti trenerį J. Adomaitį.

Ankstesniu nutarimu vyriausiąja merginų salės tinklinio rinktinės trenere, ruošiantis 2020 m. Europos jaunių ( iki 17 metų) merginų tinklinio čempionatui, vienbalsiai buvo patvirtinta Jolita Kontvainienė.

Patvirtintos Lietuvos moterų paplūdimio tinklinio rinktinės, dalyvausiančios Europos Kontinentinės taurės (atrakos į Olimpiadą) I-ojo etapo varžybose

Po gegužės mėn. įvykusios atrankos, kuroje dalyvavo Ievos Dumbauskaitės/Irinos Zobninos, Urtės Andriukaitytės/Vytenės Vitkauskaitės ir Karolės Virbickaitės/Gerdos Grudzinskaitės poros, LTF paplūdimio tinklinio vyr. trenerio siūlymu, moterų paplūdimio tinklinio rinktine, dalyvausiančia Europos Kontinentinės taurės I-ojo etapo varžybose Kroatijoje birželio 22-23 d., buvo patvirtintos Ievos Dumbauskaitės/Irinos Zobninos ir Urtės Andriukaitytės/Vytenės Vitkauskaitės poros.

Ankstesniu nutarimu Lietuvos vyrų rinktine dalyvauti I-ojo etapo Kontinentinės taurės atrankoje buvo patvirtinti Lukas Každailis/Arnas Rumševičius ir Artūras Vasiljev/Robert Juchnevič. Vyrų I-ojo etapo atranka vyks birželio 1-2 d. Airijoje.

LTF VK nutarimus galima rasti: http://bit.do/eSybC ir http://bit.do/eSyb2

 Žinios iš 2019 m. Pasaulio U-21 paplūdimio tinklinio čempionato

Pasaulio tinklinio konfederacija (FIVB) paskelbė 2019 m. Pasaulio paplūdimio tinklinio U-21 čempionato, vyksiančio birželio 18-23 dienomis Tailande, dalyvių sąrašus. Pirmajame registracijos į pasaulio čempionatą etape Lietuva buvo rezerviniame dalyvių sąraše ir LTF skelbė kvietimą sportininkams, kurie Lietuvai susiklosčius palankioms aplinkybėms ir patekus į kvalifikacijos turnyrą, pasaulio čempionate dalyvautų nuosavomis lėšomis. Į šį kvietimą atsiliepė sportininkai Marius Malinauskas/Justas Abramaitis, kurių pora ir buvo užregistruota į čempionatą.

FIVB atnaujinus registracijų duomenis ir kai kurioms valstybėms atšaukus savo registraciją į pasaulio čempionatą, Lietuvos tinklininkai Marius Malinauskas/ Justas Abramaits pateko į kvalifikacijoje esančių komandų sąrašą ir turi galimybę dalyvauti 2019 m. Pasaulio paplūdimio tinklinio U-21 čempionate.