Pratęsiamas Vyriausiojo rinktinės trenerio konkursas

Dėmesio informuojame!

Šiandien vykusiame Vykdomojo komiteto posėdyje, tarp kitų einamųjų klausimų, buvo svarstomos gautos Vyriausiojo rinktinės trenerio, ruošiantis Europos jaunių (U-18) tinklinio čempionatui, kandidatūros ir prašymas pratęsti konkuro terminą.  Nesant vieningai Jaunių komisijos narių nuomonei dėl gautų kandidatūrų, buvo priimtas sprendimas tenkinti prašymą pratęsti Vyriausiojo rinktinės trenerio konkursą. 

Savo kandidatūras Vyriausiojo rinktinės trenerio pareigoms užimti galima teikti iki gegužės 3 d. 17:00 val.

Bendru Jaunių ir Trenerių komisijų sutarimu, negavus kandidatūrų merginų rinktinės Vyriausiojo trenerio pareigoms užimti, vadovaujantis 2018-11-30 VK nutarimu Nr. 87 patvirtintų salės tinklinio visų amžiaus grupių (išskyrus suaugusiųjų) rinktinių, dalyvaujančių Europos ir pasaulio čempionatuose, sudarymo ir atstovavimo rinktinei principų II skyriaus “Vyriausiojo trenerio skyrimo tvarka” nuostatomis, merginų Vyriausiąja rinktinės trenere bendru Jaunių ir Trenerių komisijos siūlymu buvo patvirtinta Jolita Kontvainienė. 

Kviečiame teikti savo kankidatūras vaikinų Vyriausiojo rinktinės trenerio pareigoms užimti!Visa reikalinga pateikti informacija nurodoma "Salės tinklinio visų amžiaus grupių (išskyrus suaugusiųjų) rinktinių, dalyvaujančių Europos ir pasaulio čempionatuose, sudarymo ir atstovavimo rinktinei principų" II skyriaus “Vyriausiojo trenerio skyrimo tvarka” nuostatose. Su nuostatomis galima susipažinti čia --> Rinktinių formavimo principai.