2019 m. Ataskaitinės konferencijos nutarimai

Praėjusios savaitės pabaigoje Lietuvos tinklinio federacijoje vyko 2019 m. Ataskaitinė konferencija. Lietuvos tinklinio federacijos Prezidentas Darius Čerka padėkojo visiems į Ataskaitinę konferenciją prieš šventes susirinkusiems LTF nariams, kurie savo buvimu ir aktyviu dalyvavimu parodė, kad jiems rūpi, kaip vystysis Lietuvos tinklinio sporto šaka ir kaip Federacija tvarkysis ateityje.

Konferencijos metu buvo pristatyta 2018 m. veiklos ataskaita, paremta 2018 – 2024 m. Lietuvos tinklinio plėtros ir vystymo strategijos įgyvendinimo plano vykdymu, 2018 m. biudžeto įvykdymas, 2019 m. biudžeto planas, patvirtintas stojamasis nario mokestis, išrinkta audito įmonė, audituosianti Lietuvos tinklinio federacijos veiklą 2019 ir 2020 m. Taip pat buvo patvirtinta nauja LTF įstatų redakcija.

Atsižvelgus į tai, kad galiojantys Lietuvos tinklinio federacijos įstatai nebeatitiko galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų, apibrėžiančių federacijų veiklą ir kuriais savo veikloje vadovaujasi sporto federacijos (Asociacijos įstatymo, Lietuvos sporto įstatymo), neatitiko FIVB nustatytos veiklos ir tinklinio sporto šakos vystymo strategijos, taip pat juose galiojo daug pasenusių, nebeaktualių punktų ir šiandienos aktualijų neatitinkančių situacijų, LTF nariams, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, buvo pateikta nauja įstatų redakcija su pagrindiniais pakeitimais.

Taip pat buvo pateikti ir kiti pakeitimai. Šiuo metu atliekamos teisės aktų nustatytos Įstatų registracijos procedūros.

Svarbu, paminėti, kad neskaitant kitos strategijos įgyvendinimo plane nurodytos veiklos, kurią toliau įgyvendins LTF, LTF Prezidentas nurodė ir planuojamus artimiausius pokyčius šiose srityse:

  • atsižvelgus į įvairių amžiaus grupių sportininkų rodomus rezultatus paplūdimio tinklinyje, siūloma peržvelgti ir įvesti solidarumo principą ir paplūdimio tinklinio sportininkams, dalyvaujantiems tarptautinėse varžybose, atsižvelgus į jų parodytą rezultatą;
  • derinamas paplūdimio tinklinio kalendorius, kuriame numatomas didesnis dėmesys U amžiaus grupių čempionatams, kuriuos planuojama daryti keletu etapų;
  • prieš naująjį sezoną planuojama pertvarkyti Lietuvos U amžiaus grupių čempionatą;
  • pabaigti Lietuvos tinklinio federacijos internetinės svetainės kūrimo darbus;
  • toliau vystyti uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatą ir vykdyti EEVZA uždarų patalpų čempionato varžybas;
  • ruošiamasi Tinklinio 90-ties metų jubiliejaus šventei;
  • atsiradus bendradarbiavimo su nacionaliniu transliuotoju galimybėms, naujame sezone bus glaudžiau bendradarbiaujama su klubais, skatinant teikti savo namų varžybų medžiagą, siekiant, kad įvykusių tinklinio varžybų rezultatai būtų rodomi nacionalinio transliuotojo informacinėse laidose.

Su Ataskaitinės konferencijos protokolu galima susipažinti čia: http://www.ltf.lt/images/pdf/LTF_AK_2019_04_19-1.pdf

Su Konferencijos priedais galima susipažinti čia: 2018 m. veiklos ataskaita (http://www.ltf.lt/images/pdf/2018_LTF_veiklos_ataskaita_biudzetas_2019_planas_1.pdf, naujos redakcijos įstatai: (http://www.ltf.lt/images/pdf/LTF_istatai_nauja_redakcija_projektas.pdf).

Gautos paraiškos sportininkų, ketinančių, esant galimybei, dalyvauti U-21 Pasaulio čempionate Tailande

LTF paskelbė kvietimą, kuriuo paplūdimio tinklinio sportininkai buvo kviečiami teikti paraiškas, atsiradus galimybei, nuosavomis lėšomis dalyvauti 2019 m. liepos mėn. 18-23 d. U-21 pasaulio paplūdimio tinklinio čempionate Tailande kvalifikacijos turnyre. Į kvietimą atsakė ir savo paraiškas pateikė ir į čempionatą nuosavomis lėšomis, patekus į kvalifikacinį turnyrą, vyks du sportininkai.

Svarstomos salės tinklinio rinktinių trenerių kandidatūros

Lietuvos tinklinio federacija, vadovaudamasi 2018-11-30 VK nutarimu Nr. 87 patvirtintų salės tinklinio visų amžiaus grupių (išskyrus suaugusiųjų) rinktinių, dalyvaujančių Europos ir pasaulio čempionatuose, sudarymo ir atstovavimo rinktinei principų II skyriaus “Vyriausiojo trenerio skyrimo tvarka” nuostatomis, paskelbė konkursą Vyriausiojo rinktinės trenerio pareigoms užimti ir teikė kvietimą teikti paraiškas.

Savo paraiškas pateikė du kandidatai. Šiuo metu vyksta kandidatūrų vertinimo procesas.