Neeilinė konferencija ir einamieji VK sprendžiami klausimai

Dalinamės praėjusios savaitės aktualijomis apie sušauktos neeilinės konferencijos sprendimus ir einamuosius Vykdomojo komiteto spręstus klausimus. 

Neeilinės konferencijos metu patvirtinta valdymo organų narių rotacija

Šią savaitę Vilniuje įvyko neeilinė Lietuvos tinklinio federacijos konferencija, kurios metu buvo įtvirtinta Lietuvos tinklinio federacijos valdymo organų narių rotacija. 

Neeilinės konferencijos tikslas buvo priimti sprendimą, reikalingą siekiant atitikti Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau - KKSD) keliamus reikalavimus sporto federacijoms, siekiančioms gauti valstybės biudžeto lėšų 2019 metams didelio sportinio meistriškumo sporto programoms. 

Lietuvos tinklinio federacijos prezidentas padėkojo visiems nariams, kurie skyrė savo brangų laiką, atvyko iš skirtingų miestų, tam, kad išspręstų klausimą, kuris bus vienas iš eilės kriterijų, KKSD svarstant federacijos finansavimo klausimą 2019 m. 

Konferencijos metu buvo priimtas toks sprendimas: "Valdymo organų narių maksimalus galimas iš eilės einančių kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui yra dvi kadencijos". Šis sprendimas bus įtvirtintas įstatų 5.8. punkto naujoje redakcijoje.

Taip pat prezidentas supažindino visus narius su informacija, kad atsižvelgus į pasikeitusį Lietuvos sporto įstatymą, reikalingi esminiai Lietuvos tinklinio federacijos įstatų pakeitimai. Naujos įstatų redakcijos projektas bus pateiktas narių svarstymui LTF ataskaitinės konferencijos metu. 

Lietuvos tinklinio federaciją papildė dar vienas narys

Lietuvos tinklinio federacija, įvertinusi ,,Klaipėdos tinklinio asociacijos” prašymą priimti į narius, priėmė sprendimą šį prašymą tenkinti ir sveikina naująjį narį papildžius Lietuvos tinklinio federaciją. Tikimės ilgalaikio bendradarbiavimo ir aktyvaus dalyvavimo Lietuvos tinklinio gyvenime.  

LTF vykdomų paplūdimio tinklinio tarptautinių varžybų koordinatoriaus kandidatūra

LTF Prezidentas Darius Čerka LTF VK pristatė kandidatą LTF vykdomų paplūdimio tinklinio tarptautinių varžybų koordinatoriaus pareigoms užimti. Atsižvelgus į tai, kad Lietuva jau yra organizavusi ne vieną tarptautinį paplūdimio tinklinio čempionatą ir ateityje taip pat numato svarstyti galimybes vykdyti tarptautinio lygio renginius, kandidatu pasiūlė aukščiausio lygio FIVB ir CEV turnyrų bei čempionatų organizatorių, ilgametę tarptautinę patirtį turintį CEV ir FIVB institucijose, Ilja Volodarskij. 

Ilja Volodarskij tarptautinėje arenoje yra gerai žinomas ekspertas, kuris sukaupęs patirtį vadovaujant: 2010-2017 m. jis buvo FIVB Techninis supervizorius, 2009-2017 m. - CEV Techninis supervizorius, 2012-2016 m. FIVB Paplūdimio tinklinio komisijos narys,2009-2017 m. CEV Paplūdimio tinklinio komisijos narys, iki 2018 metų EEVZA Paplūdimio tinklinio Komisijos prezidentas, 2005-2009 Pagrindinis CEV BV Finals & Master in Russia varžybų vykdytojas, 2008-2017 m. Pagrindinis FIVB BV World Tour GS\4* Maskvos turnyrų vykdytojas, 2012 m. CEV Kontinentinės Taurės finalų organizatorius, 2012 m. FIVB Pasaulio Taurės Olimpinės kvalifikacijos finalo Maskvoje organizatorius, 2016 m. FIVB WCOQF Sochi organizatorius. 

LTF VK vienbalsiai pritarė šios kandidatūros tvirtinimui. 

Atkreiptas aplikuojančių dėl teisėjų kategorijų dėmesys į kategorijų suteikimo procedūras

LTF gavo 1-os kategorijos teisėjo kreipimąsi į LTF teisėjų kolegijos pirmininką, su prašymu suteikti nacionalinę teisėjo kategoriją. LTF VK išnagrinėjusi teisėjo prašymą konstatavo, kad kandidatas nepateikė LTF teisėjų kolegijai LTF teisėjų kategorijų suteikimo nuostatų V skyriaus 36.2 punkte visų reikalaujamų dokumentų nacionalinei teisėjo kategorijai suteikti ir , vadovaudamasi 2018 m. spalio mėn. 10 d. LTF VK priimtais LTF teisėjų kategorijų suteikimo nuostatais, kandidato prašymą atmetė, paliekant galimybę šį klausimą svarstyti pakartotinai kitais metais LTF teisėjų kategorijų suteikimo nuostatų nustatyta tvarka. 

LTF norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad LTF teisėjų kategorijų suteikimo nuostatuose yra aiškiai aprašytos visos procedūros ir reikalavimai kandidatams, siekiantiems įgyti prašomas teisėjo kategorijas. Todėl siekiant įgyti tam tikrą kategoriją, reikėtų vadovautis Teisėjų kategorijų nuostatuose nustatyta tvarka.  

Priimtas sprendimas dėl Kauno ,,RIO – Startas“ vyrų tinklinio komandos pateikto protesto

LTF tinklinio federacija gavo Kauno ,,RIO – Startas“ vyrų tinklinio komandos protestą dėl 2018 m. lapkričio mėn. 10 d. Klaipėdoje įvykusių Lietuvos vyrų tinklinio čempionato rungtynių tarp Klaipėdos ,,Amber – Queen“ ir Kauno ,,RIO – Startas“ vyrų tinklinio komandų, savo protestą grįsdami teisėjų atliktomis klaidomis. 

Pateikusi protestą Kauno „RIO – Startas“ komanda protesto tvarka reikalavo peržaisti rungtynes tarp „Amber Qeen“ ir „RIO-Startas“ komandų, neleisti jų rungtynių metu teisėjavusiems teisėjams teisėjauti Lietuvos tinklinio čempionato rungtynėse ir neskirti jų teisėjauti rungtynėms Lietuvos tinklinio čempionate ir LTF Taurės rungtynėms, kuriose žais Kauno „RIO-Startas“ komanda.

Protestas kartu su vaizdo medžiagos įrašu buvo perduotas Teisėjų kolegijai nagrinėti ir pateikti siūlymą dėl protesto įvertinimo. Teisėjų kolegijos nariai išsakė savo nuomonę nagrinėjamo atvejo atžvilgiu ir pateikė savo siūlymą, kuris buvo suformuotas ir konsultuojantis su tarptautinės kategorijos teisėju Audriumi Gargasu. 

Išanalizavusi minėtą atvejį, Kauno “Rio Startas” komandos protestą ir Teisėjų kolegijos pateiktą siūlymą dėl įvykusios konfliktinės situacijos, LTF VK priėmė sprendimą komandos “Rio Startas” protestą atmesti ir priimti sprendimą dėl iškilusio konflikto:  

- Atmesti LTF teisėjų kolegijos siūlymą peržaisti rungtynes neutralioje salėje be žiūrovų, rungtynių išlaidas apmokant protestą parašiusios komandos sąskaita. Šis sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į tai, kad esamoje konfliktinėje situacijoje, kuomet treneris išvedė komandą iš aikštelės vykstančių rungtynių metu neatsižvelgus į taisykles, rungtynės buvo pratęstos Kauno komandos padiktuotomis salygomis;

- Klaipėdos komandai skirti 100 EUR piniginę baudą dėl netinkamo rungtynių sekretoriato parinkimo, kuris buvo viena iš pagrindinių priežasčių minėtam konfliktui rungtynių metu įsižiebti;

- Įpareigoti Klaipėdos ,,Amber – Queen“ vyrų tinklinio komandą iki 2018 m. gruodžio mėn.17 d. LTF pateikti sąrašą kompetetingų protokoluotojų, kurie pildytų komandos namų rungtynių protokolus 2018 – 2019 m. Lietuvos vyrų tinklinio čempionate. Atsižvelgusi į pateiktą sąrašą LTF galėtų pateikti savo rekomendacijas dėl galimų varžybų protokoluotojų;

- Kauno ,,RIO – Startas“ vyrų tinklinio komandai skirti 100 EUR piniginę baudą už komandos vyr. trenerio netinkamą elgesį rungtynių metu;

- Už rungtynių nesuvaldymą, priimtus sprendimus neatitinkančius tinklinio taisyklių, suspenduoti teisėjų ir sekretorės veiklą 2018 – 2019 m. Lietuvos vyrų tinklinio čempionate nuo 2018 m. lapkričio mėn. 21 d. iki 2019 m. vasario mėn. 10 d.

Atsižvelgus į kylančias konfliktines situacijas, LTF planuoja organizuoti papildomus mokymus rungtynių sekretoriatui ir teisėjams ir į varžybas skirti edukacinę funkciją atliekantį varžybų komisarą, kuris padėtų teisėjams mokytis valdyti situacijas.

Lietuvos paplūdimio tinklinio rinktinių treneris supažindino su Lietuvos paplūdimio tinklinio rinktinių visų amžiaus grupių (išskyrus suaugusiųjų) dalyvavimo 2018 m. oficialiose varžybose apžvalga ir įvertinimu 

Vadovaudamasis 2017 m. spalio mėn. 16 d. LTF VK posėdžio protokolu Nr. 62 patvirtintų “Paplūdimio tinklinio visų amžiaus grupių (išskyrus suaugusiųjų) rinktinių, dalyvaujančių FIVB, CEV, EEVZA oficialiose vaaržybose, sudarymo ir atstovavimo rinktinei prinzipų” 7.6. punktu, Lietuvos Vykdomasis komitetas buvo supažindintas su paplūdimio tinklinio rinktinių vyr. trenerio 2018 m. Lietuvos paplūdimio tinklinio rinktinių U-18, U-20 ir U-22 dalyvavimo 2018 m. oficialiose varžybose apžvalgą ir įvertinimą.

Su vyr. teisėjo apžvalga galima susipažinti čia: https://goo.gl/VBswKp

Su Vykdomojo komiteto nutarimu galima susipažinti čia: https://goo.gl/5rCaG9