Patvirtinti LTF Teisėjų kategorijų suteikimo nuostatai

2018 m. spalio 10 d. Lietuvos tinklinio federacijos posėdžio VK nutarimu Nr. 81 buvo patvirtinti naujos redakcijos Lietuvos tinklinio federacijos tinklinio teisėjų kaegorijų suteikimo nuostatai. Iki šiol galiojusi nuostatų redakcija laikoma netekusia galios.

Nutarimą dėl nuostatų patvritinimo galima rasti: https://goo.gl/nKfWGT 

Patvirtintus Teisėjų kategorijų suteikimo nuostatus galima rasti: 

http://www.ltf.lt/images/pdf/LTF_TEISEJU_KATEGORIJU_SKYRIMO_NUOSTATAI.pdf