Lietuvos tinklinio federacija ruošiasi ataskaitinei konferencijai

 

Lietuvos tinklinio Federacijos Vykdomasis komitetas susirinko į 69-tąjį posėdį, kurio metu buvo svarstomi aktualūs LTF veiklos klausimai ir buvo patvirtinta 2018 m. LTF ataskaitinės konferencijos vykdymo data ir laikas.

Iš Lietuvos tinklinio federacijos narių sąrašo buvo pašalinti penki nariai

Lietuvos tinklinio federacija kreipėsi į savo narius, primindama apie kasmetinį nario mokesčio mokėjimą. Pakartotinai keletą kartų išsiuntus priminimus apie nario mokesčio mokėjimą ir negavus jokio atsakymo iš kai kurių savo narių, LTF vadovaudamasi LTF įstatų 3.4.4., 3.5.3. ir 3.5.4. punktais, kuriuose įtvirtintos nuostatos dėl LTF nario pareigų ir narystės organizacijoje pabaigos, priėmė sprendimą pašalinti iš Lietuvos tinklinio federacijos narių sąrašo tuos narius, kurie nevykdė įstatuose nurodytų įsipareigojimų. Lietuvos tinklinio federacijos įstatuose aiškiai nurodoma, kad LTF nariai privalo laikytis LTF įstatų, dalyvauti LTF veikloje, vykdyti LTF organų pavedimus, laiku mokėti nario mokestį ir neužsiimti veikla, kenkiančia tinklinio ir LTF prestižui. Nariai, kurie nevykdo aktyvios veiklos arba nemoka nario mokesčio metus laiko gali būti pašalinti iš LTF narių sąrašo.

LTF Vykdomajame komitete vienbalsiai buvo nutarta nuo 2018 m. kovo mėn. 28 d. iš LTF narių sąrašo pašalinti penkis LTF narius ir laikyti, kad šių sporto klubų/organizacijų narystė LTF pasibaigė.

Patvirtintas Lietuvos tinklinio federacijos 2018-2024 m. strategijos projektas

Vykdomasis komitetas patvirtino LTF 2018-2024 m. strategijos projektą kartu su strategijos priemonių įgyvendinimo planu, kuris bus teikiamas LTF ataskaitinei konferencijai tvirtinti.

LTF strategijos projektas buvo parengtas, atsižvelgus į Kūno kultūros ir sporto departamento finansavimo sporto federacijoms skyrimo kriterijus bei būtinybę nustatyti Lietuvos tinklinio federacijos veiklos kryptį, kuria Lietuvos tinklinio federacija numato vystyti tinklinio sporto šaką.

Projektas buvo rengiamas taip pat atsižvelgus į LTF narių apklausos duomenis. Gauti narių atsakymai į užduotus klausimus buvo sisteminami ir analizuojami, jais remiantis buvo atlikta Lietuvos tinklinio federacijos SSGG analizė ir parengtas Lietuvos tinklinio plėtros ir vystymo strategijos projektas.

Nustatytas LTF ataskaitinės konferencijos vykdymo laikas ir patvirtinta jos darbotvarkė

VK paskelbė LTF ataskaitinės konferencijos datą - Konferencija vyks balandžio 30 d.

LTF generalinis sekretorius kreipėsi į LTF narius su siūlymu pateikti savo klausimus ataskaitinės konferencijos darbotvarkei. Buvo sulaukta dviejų pasiūlymų: iš LTF nario VšĮ „TK Kaunas“ buvo gautas siūlymas papildyti LTF ataskaitinės konferencijos darbotvarkę klausimu dėl LTF salės tinklinio vice prezidento rinkimų, o VšĮ ,,Vilniaus tinklinio sporto klubas“ pasiūlė papildyti LTF ataskaitinės konferencijos darbotvarkę klausimu dėl LTF naujų įstatų redakcijos.

Abiems LTF narių siūlymams buvo pritarta vienbalsiai, šie klausimai buvo įtraukti LTF ataskaitinės konferencijos darbotvarkę ir bus svarstomi jos metu, o LTF nariams buvo išsiųstas pranešimas dėl salės tinklinio vice prezidento kandidatūros teikimo.

“Šis LTF VK posėdis yra vienas svarbiausių šių metų posėdžių, kadangi jo metu svarstyti klausimai yra susiję ne tik su einamąja LTF veikla, tačiau ir su esminiais klausimais dėl tolimesnės LTF veiklos ir jos funkcionavimo. Vienas iš pagrindinių mūsų siekių yra sutvarkyti savo struktūrą, sudėlioti aiškią viziją ir nubrėžti kryptį, kuria mūsų sporto šaka turi eiti toliau. Labai aiškiai matyti, kad tinklinio sporto šaka plečiasi, iš pasaulio ir Europos tinklinio konfederacijų ateina daug naujovių pačioje tinklinio sporto politikoje, į kurias mes, būdami šių tarptautinių organizacijų nariais, privalome atsižvelgti. Mūsų valstybė taip pat diktuoja sporto politikos sąlygas, nubrėžia aiškius sporto šakų finansavimo kriterijus, todėl, Lietuvos tinklinio federacija, būdama atsakinga už didelio sportinio meistriškumo vystymą ir savo sporto šakos atstovavimą valstybiniu ir tarptautiniu lygmeniu, negali nekreipti dėmesio į šių dienų aktualijas ir ateities perspektyvas. Todėl mes labai tikimės, kad LTF nariai įsigilins į darbotvarkės klausimus, nuodugniai susipažins su jiems siųstais dokumentais ir konferencijos metu mes išspręsime mums visiems aktualius klausimus ir priimsime sprendimus “ – savo mintimis laukiančius darbus ir būsimą konferenciją dalinosi LTF Prezidentas Darius Čerka.

 

Visą LTF VK posėdžio protokolą galima rasti čia: https://goo.gl/qgXSpH