Vykomojo komiteto nutarimas

Šią savaitę Lietuvos tinklinio federacijos Vykdomasis komitetas rinkosi posėdžiui dėl iškilusių klausimų: buvo svarstomos pastabos dėl 2018 – 2024 m. Lietuvos tinklinio plėtros ir vystymo strategijos projekto, priimtas sprendimas dėl Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokyklos kreipimosi dėl Jaunių komisijos spredimo panaikinimo, uždaro paplūdimio tinklinio aikštyno nuomos ir sporto klubo ,,Pagardai“ kreipimosi dėl paramos skyrimo veteranų Baltijos lygos paplūdimio tinklinio (uždarų patalpų) čempionato finalinio etapo apdovanojimams įsteigti.

Svarstytas 2018 – 2024 m. Lietuvos tinklinio plėtros ir vystymo strategijos projektas

Lietuvos tinklinio federacija, atsižvelgusi į Kūno kultūros ir sporto departamento finansavimo sporto federacijoms skyrimo kriterijus bei būtinybę nustatyti Lietuvos tinklinio federacijos veiklos kryptį, kuria Lietuvos tinklinio federacija numato vystyti tinklinį, parengė 2018 – 2024 m. Lietuvos tinklinio plėtros ir vystymo strategijos projektą. Prieš rengiant tinklinio plėtros ir vystymo strategijos projektą buvo rengiama LTF narių apklausa. Susisteminus ir išanalizavus gautus atsakymus į pateiktus klausimus, buvo atlikta Lietuvos tinklinio federacijos SSGG analizė, buvo parengtas 2018 – 2024 m. Lietuvos tinklinio plėtros ir vystymo strategijos projektas. VK posėdžio metu buvo aptartos ir įvertintos LTF VK narių pastabos dėl parengtos strategijos projekto.

LTF plėtros ir vystymo strategijos projektas LTF ataskaitinės konferencijos teikimui svarstyti bei tvirtinti bus tvirtinamas kitame LTF VK posėdyje. Strategijos plano projektas taip pat bus siunčiamas LTF nariams susipažinti ir pateikti savo pastabas. Strategijos plano projektas bus teikiamas tvirtinti Konferencijoje.

Dėl Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokyklos kreipimosi ir prašymo anuliuoti LTF jaunių komisijos sprendimą dėl paskirtų nuobaudų vaikinų komandai, dalyvaujančiai LTF jaunučių tinklinio čempionate

Į Lietuvos tinklinio federacijos Vykdomąjį komitetą kreipėsi Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokykla su prašymu anuliuoti LTF jaunių komisijos sprendimą dėl sporto mokyklai paskirtų nuobaudų. Jaunių komisija Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokyklos vaikinų komandai skyrė pralaimėjimus II-ojo turo varžybose, kuriose žaidė Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokyklos auklėtinis B. Musneckis, kuris prieš tai toje pačioje amžiaus grupėje tame pačiame čempionate žaidė už Šiaulių sporto mokyklą ,,Dubysa“.

Buvo nustatyta, kad B. Musneckis I-ajame ture žaidęs už Šiaulių mokyklą, vėliau, grįžo į Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokyklą ir buvo joje tarifikuotas. Tačiau apie žaidėjo tarifikaciją kitoje mokykloje čempionato vykdytojas (Jaunių komisija) informuotas nebuvo, papildyta Kelmės sporto mokyklos vaikinų komandos paraiška Jaunių komisijai, kaip to reikalauja čempionato nuostatai, taip pat pateikta nebuvo.

LTF VK peržiūrėjo visus pateiktus Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokyklos dokumentus, abiejų pusių argumentus ir įvertino įvykio aplinkybes. Buvo nustatyta, kad nagrinėjamoje situacijoje buvo pažeistas nuostatų V skyrius „Registravimo tvarka“ nuostata dėl paraiškų pateikimo ir VII skyriaus „Vykdymo sistema“ nuostatai dėl čempionato vykdytojo ir komandų tarpusavio informacinių pranešimų pažeidimo.

Norėtume atkreipti dėmesį, kad tik Jaunių komisijai pateiktos ir patvirtintos paraiškos yra oficialus dokumentas, įrodantis, kad komandai yra leidžiama dalyvauti čempionate – čempionato vykdytojų (Jaunių komisijos) neinformavimas apie naujų žaidėjų komandoje registraciją ir nepateikus papildytos paraiškos čempionato vykdytojams, laikoma, kad registravimo tvarka yra pažeidžiama, o žaidėjas, nenurodytas patvirtintoje komandos paraiškoje, dalyvavo varžybose neleistinai, kadangi oficialiai jose nebuvo registruotas.

Todėl, įvertinus susiklosčiusias aplinkybes ir nustačius tai, kad buvo pažeistos aprašytos registracijos ir tarpusavio pranešimų procedūrų tvarkos, LTF VK nemato pagrindo anuliuoti Jaunių komisijos priimtą sprendimą ir palieka jį galioti.

Atsižvelgusi į susidariusį precedentą, LTF VK taip pat įpareigoja LTF Jaunių komisijos pirmininkę kitų metų jaunimo, jaunučių, vaikų tinklinio nuostatuose numatyti sportininkų perėjimo ir tolimesnio dalyvavimo čempionate galimybes.

Uždarų paplūdimio tinklinio aikštynų mažiausios kainos pasiūlymo tvirtinimas

Siekdama sudaryti sąlygas ruoštis Lietuvos paplūdimio tinklinio rinktinėms šaltuoju metų laiku, LTF vykdė Vilniaus miesto uždarų paplūdimio tinklinio aikštynų apklausas dėl aikštynų nuomos 2018 – 2020 m. Prašymas pateikti pasiūlymus dėl uždarų aikštynų nuomos buvo išsiųstas trims uždariems paplūdimio tinklinio aikštynams Vilniaus mieste. Iš trijų apklaustųjų uždarų paplūdimio tinklinio aikštynų buvo gauti du pasiūlymai. Įvertinus abu pasiūlymus, vadovaujantis mažiausios kainos principu buvo patvirtintas paplūdimio tinklinio sporto klubo “Auksma” pasiūlymas, pasiūlęs mažiausią nuomos kainą. LTF VK primėmė sprendimą sudaryti su juo nuomos sutartį 2018 – 2020 m. Nuo balsavimo nusišalimo ir balsavime nedalyvavo LTF VK narys M. Vasiliauskas.

Baltijos lygos paplūdimio tinklinio (uždarų patalpų) čempionatui įsteigti prizai

LTF gavo prašymą iš Kupiškio raj. sporto klubo ,,Pagardai“ dėl paramos skyrimo veteranų Baltijos lygos paplūdimio tinklinio (uždarų patalpų) čempionato finalinio etapo apdovanojimams įsteigti. Kadangi šiuo metu nesant piniginio rėmimo galimybių, LTF VK įsteigia veteranų lygos paplūdimio tinklinio čempionato apdovanojimams prizus – tinklinio kamuolius ir tinklą.

Visą nutarimą galima rasti: -----> https://goo.gl/mX72LN